Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011/Øvrige lister

Dette er en underartikkel i en serie om Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Videre arbeid og ferdigstilling vil kunne skje svært langsomt, og andre brukere må gjerne bidra til fartsøkning.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt 12. september 2011. Denne delartikkelen omhandler valgresultatet for de minste av de registrerte partia, felleslister og lokale lister.

Resultater i kommunevalgetRediger

Tabellene under viser stemmetall og prosent for alle aktuelle kommuner. Kolonnen «rang» viser verdien 1 for kommuner der partiet var størst, verdien 2 der det var nest størst og så videre. Motsatt viser kolonnen «omv. rang» verdien 1 for kommuner der partiet var minst. I kolonnen «ordfører» står navnet på ordføreren, dersom vedkommende er fra det aktuelle partiet, og tilsvarende i kolonnen «varaordfører». Opplysningene om mandattall gjelder ved valgoppgjøret, og om ordfører/varaordfører ved konstituering av kommunestyret. Endringer kan ha skjedd seinere i valgperioden.

Demokratene i NorgeRediger

Demokratene i Norge stilte liste i 29 kommuner. Til sammen fikk partiet 4 347 stemmer, i underkant av 0,2 prosent av de godkjente stemmene. Størst oppslutning fikk Demokratene i Odda med 6,3 prosent. I ytterligere seks kommuner fikk partiet over 1 prosent av stemmene. Svakest blei resultatet i Oslo og Sandnes, begge steder med under 0,1 prosent. I 28 av kommunene blei partiet minst.

Demokratene kom inn i fem kommunestyrer med i alt åtte representanter.

Kommunenr Kommune Fylke Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater
0101 Halden Østfold 30 0,21 12 1 0
0105 Sarpsborg Østfold 52 0,23 10 2 0
0216 Nesodden Akershus 24 0,26 10 1 0
0301 Oslo Oslo 214 0,07 13 3 0
0420 Eidskog Hedmark 22 0,72 7 1 0
0602 Drammen Buskerud 61 0,20 10 1 0
0806 Skien Telemark 92 0,38 11 1 0
1001 Kristiansand Vest-Agder 1 477 3,83 6 6 2
1002 Mandal Vest-Agder 27 0,37 9 1 0
1014 Vennesla Vest-Agder 34 0,56 9 1 0
1017 Songdalen Vest-Agder 47 1,77 7 1 0
1018 Søgne Vest-Agder 19 0,37 10 1 0
1029 Lindesnes Vest-Agder 14 0,59 8 1 0
1032 Lyngdal Vest-Agder 10 0,26 8 1 0
1102 Sandnes Rogaland 28 0,09 12 1 0
1103 Stavanger Rogaland 88 0,14 11 1 0
1201 Bergen Hordaland 294 0,23 12 4 0
1221 Stord Hordaland 225 2,62 8 2 1
1228 Odda Hordaland 231 6,28 6 2 2
1247 Askøy Hordaland 522 4,20 6 4 2
1265 Fedje Hordaland 18 4,58 5 1 1
1502 Molde Møre og Romsdal 16 0,13 10 1 0
1504 Ålesund Møre og Romsdal 41 0,20 11 1 0
1505 Kristiansund Møre og Romsdal 19 0,17 10 1 0
1601 Trondheim Sør-Trøndelag 604 0,67 11 3 0
1624 Rissa Sør-Trøndelag 79 2,38 9 1 0
1636 Meldal Sør-Trøndelag 12 0,53 8 1 0
1638 Orkdal Sør-Trøndelag 32 0,60 10 1 0
1719 Levanger Nord-Trøndelag 15 0,17 9 1 0
Total 4 347 8

Kristent SamlingspartiRediger

Kristent Samlingsparti (KSP) stilte liste i 11 kommuner. Til sammen fikk partiet 1 296 stemmer, rundt en halv promille av de godkjente stemmene. Størst oppslutning fikk KSP i i Rogaland med 1,4 prosent. I ytterligere én kommune (Ulstein) fikk partiet over 1 prosent. Svakest blei resultatet i Oslo med under 0,1 prosent. I seks av kommunene blei partiet minst.

KSP fikk ingen kommunestyrerepresentanter.

Kommunenr Kommune Fylke Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater
0106 Fredrikstad Østfold 56 0,16 13 1 0
0301 Oslo Oslo 235 0,08 12 4 0
0701 Horten Vestfold 55 0,42 10 1 0
0704 Tønsberg Vestfold 110 0,56 11 2 0
1102 Sandnes Rogaland 106 0,35 11 2 0
1119 Rogaland 114 1,42 8 1 0
1149 Karmøy Rogaland 121 0,66 9 2 0
1201 Bergen Hordaland 276 0,21 13 3 0
1516 Ulstein Møre og Romsdal 36 1,02 8 1 0
1517 Hareid Møre og Romsdal 21 0,88 8 1 0
1601 Trondheim Sør-Trøndelag 117 0,13 13 1 0
Total 1 296 0

Det Liberale FolkepartietRediger

Det Liberale Folkepartiet stilte denne gangen bare liste i Oslo, der partiet fikk 0,08 prosent av stemmene.

Kommunenr Kommune Fylke Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater
0301 Oslo Oslo 247 0,08 11 5 0
Total 247 0

Norges Kommunistiske PartiRediger

Norges Kommunistiske Parti (NKP) stilte liste i fem kommuner ved dette valget, fire av de største byene samt Tranøy i Troms. Til sammen fikk partiet 523 stemmer. Størst oppslutning fikk NKP i Tranøy med 1,9 prosent. I de øvrige kommunene lå resultatet på rundt 0,1 prosent.

NKP fikk ingen kommunestyrerepresentanter.

Kommunenr Kommune Fylke Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater
0301 Oslo Oslo 210 0,07 14 2 0
1201 Bergen Hordaland 129 0,10 15 1 0
1601 Trondheim Sør-Trøndelag 125 0,14 12 2 0
1902 Tromsø Troms 43 0,13 11 1 0
1927 Tranøy Troms 16 1,89 8 1 0
Total 523 0

Samefolkets partiRediger

Samefolkets parti stilte liste i fire kommuner i Finnmark. Til sammen fikk partiet 776 stemmer. Det er omtrent to prosent av de avgitte stemmene i fylket. Sterkest står partiet i Kautokeino, der det er størst med 26,9 prosent av stemmene. I både Karasjok og Nesseby blei resultatet drøyt 12 prosent, mens partiet i Alta blei minst.

Samefolkets parti fikk i alt ni kommunestyrerepresentanter. I Kautokeino har de ordføreren.

For øvrig deltok Samefolkets parti i Tana i ei fellesliste med lokalavdelinga av Norske samers riksforbund. Lista fikk 89 stemmer (5,97 prosent), to mandater og varaordføreren, Hartvik Hansen.

Kommunenr Kommune Fylke Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater Ordfører
2011 Kautokeino Finnmark 412 26,86 1 8 5 Klemet Erland Hætta
2012 Alta Finnmark 120 1,44 9 1 0
2021 Karasjok Finnmark 178 12,53 4 6 2
2027 Nesseby Finnmark 66 12,34 4 3 2
Total 776 9 1

Felleslister og lokale listerRediger

Ved kommunevalget var det i alt 196 lister som ikke var «reine lister»[1] for et av de registrerte partia. Listene kan deles i to hovedkategorier, felleslister og lokale lister.

Felleslister er lister der to eller flere partier har gått sammen om å stille liste. I noen tilfeller er også grupper av partiuavhengige velgere med som initiativtakere.[2] Lokale lister er lister som finnes i bare en kommune. Noen av disse har ordet «fellesliste» i sitt innmeldte navn, men her regner vi dem inn blant de lokale gruppene så lenge det innmeldte navnet ikke inkluderer et registrert partinavn.[3] Partiet De Kristne stilte liste i Bømlo. Det er seinere blitt registrert som landsomfattende parti, men var det altså ikke i 2011.

Basert på denne definisjonen var det 36 felleslister og 160 lokale lister ved dette valget. Oppslutninga var svært varierende, fra 79,7 prosent for Utsira fellesliste til 0,4 prosent for Folkets stemme i Fredrikstad. I alt var det fem felleslister og fem lokale lister som fikk mer enn halvparten av de avgitte stemmene i sin kommune. Tretti lister blei størst i sin kommune og 31 blei nest størst. Det var også tretti av disse listene som blei minst i sin kommune, men i noen få tilfeller var det bare to alternativer for velgerne, slik at samme liste blei både nest størst og minst.

Alle felleslistene unntatt KrF/V i Sør-Odal fikk representasjon i kommunestyre, totalt 183 mandater. De fikk tolv ordførere og ni varaordførere. De lokale listene fikk 475 mandater, 17 ordførere og 23 varaordførere. Det var 18 lokale lister som ikke oppnådde representasjon.

I tabellen under er partitilhørighet for ordførere og varaordførere fra felleslister oppført i parentes, der denne er kjent. Kolonnen «partikode» angir den forkortelsen som brukes i offentlig valgstatistikk. Kolonnen «L/F» har L for lokale lister og F for felleslister.

Kommnr Kommune Fylke Partikode Listenavn L/F Stemmetall Prosent Rang Omv. rang Mandater Ordfører Varaordfører
0101 Halden Østfold VV Vårt valg L 179 1,27 10 3 0
0106 Fredrikstad Østfold BYMILJØ Bymiljølista L 578 1,61 9 5 1
0106 Fredrikstad Østfold FS Folkets stemme L 139 0,39 11 3 0
0124 Askim Østfold ASKIMP Askimpartiet L 294 4,43 5 4 2
0220 Asker Akershus AGV Askers grønne venner L 1 041 3,63 5 6 2
0230 Lørenskog Akershus LVH Lørenskog i våre hjerter L 380 2,29 7 3 1
0231 Skedsmo Akershus FRBB Folkets Røst L 866 3,73 4 8 2
0237 Eidsvoll Akershus EDP Eidsvoll demokratiske bygdeliste L 195 2,04 8 3 1
0403 Hamar Hedmark BBL By- og bygdelista L 2 846 18,07 3 9 7
0412 Ringsaker Hedmark RSL Ringsakerlista L 1 270 8,41 3 8 4
0417 Stange Hedmark BLSTA Bygdelista L 322 3,34 7 4 1
0419 Sør-Odal Hedmark KRF_V_SO KrF/V F 99 2,53 7 1 0
0423 Grue Hedmark GRUEFL H/KrF/V F 847 36,27 2 3 7 Niels F. Rolsdorph (H)
0425 Åsnes Hedmark RADS Radikale Sosialister L 160 4,53 6 3 1
0426 Våler Hedmark BYGVÅL Bygdelista L 12 0,58 8 1 0
0427 Elverum Hedmark TE Team Elverum L 296 3,05 7 3 1
0430 Stor-Elvdal Hedmark BSE Bygdelista L 305 20,54 2 6 4
0434 Engerdal Hedmark SP_V Sp/V F 333 39,36 2 2 6 Lars Erik Hyllvang (Sp)
0436 Tolga Hedmark TFV Frie velgere L 37 4,06 5 1 0
0437 Tynset Hedmark TYV Tynsetlista L 137 4,83 5 4 1
0501 Lillehammer Oppland LILLEHL Lillehammerlista L 169 1,29 11 1 0
0513 Skjåk Oppland BS Bygdalist L 144 12,04 3 1 3 Arild de Presno
0514 Lom Oppland BLLOM Lom bygdeliste L 197 16,49 4 1 3
0514 Lom Oppland LOMSL Lomslista L 220 18,41 3 2 3
0515 Vågå Oppland BLTS Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid L 383 18,84 2 4 4
0519 Sør-Fron Oppland SFBY Bygdelista L 324 19,61 3 2 4 Erik Stenumgaard
0520 Ringebu Oppland TVLRING Tverrpolitisk liste L 695 28,70 1 7 6 Brede Vestby
0522 Gausdal Oppland BYG Bygdelista L 423 15,11 3 4 4
0522 Gausdal Oppland FRP_H Frp/H F 251 8,97 5 2 2
0534 Gran Oppland GRANB Gran bygdeliste L 1 072 16,35 3 5 5
0536 Søndre Land Oppland FKRFSPV KrF/Sp/V F 520 19,95 2 5 5
0536 Søndre Land Oppland SLB Bygdelista L 227 8,71 4 3 2
0538 Nordre Land Oppland BNL Bygdelista L 264 8,55 4 4 2
0540 Sør-Aurdal Oppland TPK Tverrpolitisk kommuneliste L 185 11,38 3 4 3
0543 Vestre Slidre Oppland BLVS Bygdelista L 532 47,16 1 3 10
0545 Vang Oppland BLV Bygdelista L 65 7,46 4 1 1
0605 Ringerike Buskerud SOLID Solidaritetslista av SV, R og uavhengige F 1 007 7,45 4 4 3
0615 Flå Buskerud BLFLÅ Flå bygdeliste L 381 62,15 1 4 8 Tor Egil Buøen Steinar Steinarsson jr.
0615 Flå Buskerud FLÅSAM Sp/KrF F 74 12,07 3 2 2
0616 Nes Buskerud NEBL Nes bygdeliste L 304 18,11 4 3 4
0622 Krødsherad Buskerud TPKR Tverrpolitisk bygdeliste L 475 41,59 1 4 7 Olav Skinnes (Sp)
0623 Modum Buskerud BLM Bygdelista L 387 6,30 5 4 2
0626 Lier Buskerud UF Uavhengige folkevalgte L 142 1,23 8 3 0
0701 Horten Vestfold VPP Verdipolitisk parti L 123 0,94 9 2 0
0704 Tønsberg Vestfold BMB Bylisten mot bomring L 130 0,66 9 4 0
0716 Re Vestfold RE_H_KRF H/KrF F 996 22,90 2 6 6
0722 Nøtterøy Vestfold BOM Nøtterøylisten mot bomring L 209 1,92 7 2 1
0722 Nøtterøy Vestfold RV_SV R/SV F 842 7,75 4 5 3
0723 Tjøme Vestfold TJL Tjømelista L 131 5,01 5 4 1
0805 Porsgrunn Telemark BYN By- og nærmiljølista L 3 097 17,91 3 8 9
0807 Notodden Telemark SOLA Solidaritetslista av SV, R og uavhengige F 691 11,96 3 6 5
0811 Siljan Telemark H_KRF_SI H/KrF F 285 25,40 2 3 4
0831 Fyresdal Telemark BLFY Bygdelista L 134 18,56 3 1 3
0901 Risør Aust-Agder VPP Verdipolitisk parti L 42 1,18 8 1 0
0906 Arendal Aust-Agder VPP Verdipolitisk parti L 87 0,44 9 2 0
0914 Tvedestrand Aust-Agder TTL Tvedestrand tverrpolitiske liste L 920 30,26 1 7 8 Jan Dukene
0937 Evje og Hornnes Aust-Agder TBY Tverrpolitisk bygdeliste L 114 6,93 5 2 1
0938 Bygland Aust-Agder BHBV H/V F 117 16,93 4 1 3 Olav Neset (H)
0938 Bygland Aust-Agder BYB Bygdelista L 182 26,34 2 3 4
1018 Søgne Vest-Agder SØBYG Søgne bygdeliste L 61 1,19 9 2 0
1026 Åseral Vest-Agder TPÅS Tverrpolitisk bygdeliste L 81 17,76 3 2 3
1027 Audnedal Vest-Agder BØA Bygdelista for øvre Audnedal L 349 38,48 1 5 7 Tønnes Seland (Sp)
1034 Hægebostad Vest-Agder SAMH Samarbeidslista L 142 14,93 4 4 3
1034 Hægebostad Vest-Agder TPLH Tverrpolitisk liste L 145 15,25 3 5 3 Tor Arild Bakke
1046 Sirdal Vest-Agder BUTV Bygdeutviklingslista L 136 13,91 4 4 3
1119 Rogaland Nærbølista L 2 619 32,52 1 9 11
1124 Sola Rogaland TAL Tanangerlisten L 442 4,03 6 4 2
1144 Kvitsøy Rogaland ATPG Arbeiderpartiet og Tverrpolitisk gruppe F 160 50,31 1 3 7
1144 Kvitsøy Rogaland KRFFLFB Kristelig Folkeparti, Fellesliste og Frie borgerlige F 104 32,70 2 2 5 Mirjam Ydstebø (KrF)
1151 Utsira Rogaland FLUT Utsira fellesliste L 94 79,66 1 2 9 Jarle Nilsen (A) Marte Eide Klovning (A)
1151 Utsira Rogaland UNGLIST Ungdomslista L 24 20,34 2 1 2
1160 Vindafjord Rogaland KRLB Bjoa bygdeliste L 163 4,36 6 2 1
1201 Bergen Hordaland BYLUFT Byluftlisten L 1 425 1,09 10 6 1
1216 Sveio Hordaland FMD_SV SV/MdG F 116 4,46 7 2 1
1219 Bømlo Hordaland KRISTNE De kristne L 360 6,52 5 3 2
1222 Fitjar Hordaland FLISTO Fitjarlisto L 37 2,38 6 1 0
1224 Kvinnherad Hordaland INNB Innbyggjarpartiet L 189 2,91 7 3 1
1228 Odda Hordaland NYODDA Nye Odda L 589 16,02 3 5 4 Elisabeth Wesenlund Hauge
1232 Eidfjord Hordaland TVB Tverrpolitisk bygdeliste L 35 6,46 4 2 1
1238 Kvam Hordaland BYG_NOR Bygdeliste for Norheimsund L 64 1,42 10 1 0
1238 Kvam Hordaland KTL Kvam tverrpolitiske liste L 508 11,31 5 6 3
1242 Samnanger Hordaland BYGS Bygdalista L 175 13,73 4 3 3
1243 Os Hordaland TSBO Tverrpolitisk samlingsliste – bygdaliste for Os L 863 9,82 4 7 4
1246 Fjell Hordaland SOT Sotralista L 1 293 12,46 4 7 6
1252 Modalen Hordaland SLMO Samlingslista for Modalen L 123 55,41 1 2 7 Knut Moe (H) Kristin Nåmdal
1252 Modalen Hordaland SOLR Solrenningslista L 99 44,59 2 1 6
1256 Meland Hordaland RV_SV_SD R, SV og sosialdemokrater F 213 6,28 7 2 2
1259 Øygarden Hordaland TVØ Tverrpolitisk valliste for Øygarden L 774 33,19 1 6 8
1401 Flora Sogn og Fjordane FDS Flora demokratiske solidaritet L 72 1,31 8 1 0
1412 Solund Sogn og Fjordane PULS Politisk uavhengig liste L 49 10,32 5 2 2
1413 Hyllestad Sogn og Fjordane SLHY Samlingslista L 161 23,07 3 2 4 Joakim Systaddal
1439 Vågsøy Sogn og Fjordane B Bryggjalista L 90 3,13 8 1 1
1441 Selje Sogn og Fjordane SELTL Tverrpolitisk liste L 389 28,84 1 7 5 Ottar Nygård
1445 Gloppen Sogn og Fjordane SAMDEM Samfunnsdemokratane L 406 13,32 3 5 4
1504 Ålesund Møre og Romsdal TVPÅL Tverrpolitisk liste L 888 4,34 6 6 2
1514 Sande Møre og Romsdal TVLKS_V Tverrpolitisk liste for Kvamsøy, Sandsøy og Voksa L 263 19,61 2 6 4 Helge Støylen
1515 Herøy Møre og Romsdal FLSP Folkelista Senterpartiet F 336 8,44 5 3 3
1517 Hareid Møre og Romsdal FOHAR Folkelista L 590 24,84 1 8 5 Dag Audun Eliassen
1519 Volda Møre og Romsdal FERJA Ferja/Stigedalen (Ferjelista) L 320 6,84 8 1 2
1523 Ørskog Møre og Romsdal ØR_KRF_V KrF/V F 145 12,90 4 2 2 Paul Kristian Hovden (KrF)
1524 Norddal Møre og Romsdal NOLI Norddalslista L 285 31,91 1 6 7
1524 Norddal Møre og Romsdal TVLN Tverrpolitisk liste for Norddal L 150 16,80 3 4 4
1531 Sula Møre og Romsdal UAVH Sulalista L 541 14,53 4 4 4
1534 Haram Møre og Romsdal UVH Uavhengig liste L 621 14,90 4 4 5
1543 Nesset Møre og Romsdal IL Innbyggerlista L 69 4,56 6 2 1
1547 Aukra Møre og Romsdal AUKRA Aukralista L 215 13,56 2 7 3
1571 Halsa Møre og Romsdal TB Tverrpolitisk bygdeliste L 142 16,17 3 3 3
1612 Hemne Sør-Trøndelag HEMNELIS Hemnelista L 200 9,80 3 4 2
1622 Agdenes Sør-Trøndelag FBU Felleslista for bygdeutvikling L 302 31,79 1 6 5 Oddvar Indergård
1622 Agdenes Sør-Trøndelag TVPAG Tverrpolitisk liste L 196 20,63 2 5 4
1627 Bjugn Sør-Trøndelag BB Bygdalista L 154 7,44 6 2 2
1633 Osen Sør-Trøndelag BØL Bøgdalesta L 59 9,61 4 5 1
1633 Osen Sør-Trøndelag KRFVO KrF/V F 196 31,92 1 8 5 Jørn Nordmeland (V)
1633 Osen Sør-Trøndelag SET Seter krets L 66 10,75 3 6 2
1635 Rennebu Sør-Trøndelag H_V H/V F 191 14,56 4 1 3
1638 Orkdal Sør-Trøndelag OL Orkdalslista L 1 299 24,44 2 9 9 Gunnar Hoff Lysholm
1638 Orkdal Sør-Trøndelag SB Småbylista Orkdal L 272 5,12 7 4 2
1640 Røros Sør-Trøndelag RØL Røroslista L 193 6,26 5 3 2
1644 Holtålen Sør-Trøndelag FLHOLT KrF/Sp/V F 458 36,76 2 3 8 Heidi Greni (Sp) Jan Håvard Refsethås
1648 Midtre Gauldal Sør-Trøndelag BMG Bygdelista L 546 18,57 2 8 6
1657 Skaun Sør-Trøndelag BLBU Bygdelista L 352 10,51 4 5 2 Bjørn Hammer
1664 Selbu Sør-Trøndelag APSV A/SV F 963 49,46 1 4 12 Inga Balstad (A)
1664 Selbu Sør-Trøndelag SP_V_KRF Sp/KrF/V (Felleslista Selbu) F 503 25,83 2 3 6 Per Røsseth
1665 Tydal Sør-Trøndelag AP_SV_TY A/SV F 177 34,44 2 2 6
1665 Tydal Sør-Trøndelag LVS V/Sp F 240 46,69 1 3 8 John Paulsby (V) Berit Øian Kåsen
1665 Tydal Sør-Trøndelag TYDL Tydalslista – bygdeliste for utvikling L 97 18,87 3 1 3
1711 Meråker Nord-Trøndelag METPBL Meråker tverrpolitiske bygdeliste L 177 14,43 3 5 3
1724 Verran Nord-Trøndelag BIV Bygdalista L 41 3,34 5 2 0
1738 Lierne Nord-Trøndelag LB Lierne bygdeliste L 79 11,76 3 3 2
1739 Røyrvik Nord-Trøndelag SBLRØ Samarbeidslista (frie velgere, H, KrF, Sp og V) F 148 45,96 2 1 6
1740 Namsskogan Nord-Trøndelag OPTI Optimum L 143 27,29 2 4 3 Reidar Smalås
1743 Høylandet Nord-Trøndelag BYGH Bygdeliste for Høylandet L 37 5,10 4 2 1
1743 Høylandet Nord-Trøndelag VØHK Valgliste for Øvre-Høylandet og Kongsmoen krets L 44 6,07 3 3 1
1748 Fosnes Nord-Trøndelag FLSPKRF Sp/KrF F 206 63,19 1 2 10 Bjørg Tingstad (Sp) Jarle Elden (Sp)
1811 Bindal Nordland BAL Bindal alternative liste L 65 6,98 4 1 1 Britt Helstad
1811 Bindal Nordland LHV H/V F 423 45,44 1 4 8 Petter Bjørnli (H)
1811 Bindal Nordland SP_SV Sp/SV F 93 9,99 3 2 2
1812 Sømna Nordland SBL Sømna bygdeliste L 51 4,70 6 1 1
1812 Sømna Nordland TPLS Tverrpolitisk liste Sømna L 319 29,40 2 5 5
1816 Vevelstad Nordland KOM Kommunelista L 46 16,67 3 1 2
1816 Vevelstad Nordland SAMVE Samarbeidslista L 167 60,51 1 3 8 Ken-Richard Hansen Kari Anne Bøkestad Andreassen
1818 Herøy Nordland HE_HVSP H/V/Sp F 219 27,90 2 2 5
1832 Hemnes Nordland HEORD Hemnes samfunnsparti L 95 3,78 6 2 1
1833 Rana Nordland MR Miljølisten Rana L 527 4,40 6 4 2
1834 Lurøy Nordland LTV Lovund tverrpolitiske liste L 100 9,18 4 5 2
1835 Træna Nordland SPKRF Sp/KrfF F 168 70,59 1 2 8 Per Pedersen (KrF) Lena Holmen (Sp)
1836 Rødøy Nordland RFL Rødøy fellesliste L 124 17,82 3 3 3 Torsten Simonsen
1836 Rødøy Nordland STØKURS Stø kurs L 69 9,91 4 2 2
1838 Gildeskål Nordland ARNØY Arnøylista L 53 4,97 7 3 1
1839 Beiarn Nordland BEBL Beiarn bygdeliste L 167 23,76 3 1 4 Gudbjørg Navjord
1841 Fauske Nordland AFI Alt for innbyggerne L 115 2,36 8 3 1
1841 Fauske Nordland FLFA Felleslista L 759 15,60 3 8 5
1850 Tysfjord Nordland HKVU H/KrF/V og uavhengige F 343 27,27 2 5 5
1850 Tysfjord Nordland TPLTY Tverrpolitisk liste for Tysfjord L 181 14,39 3 4 2 Guttorm Aasebøstøl
1850 Tysfjord Nordland TYSBYG Tysfjord bygdeliste L 98 7,79 5 2 1
1852 Tjeldsund Nordland BFKH Bygdelista Fiskefjord – Kongsvik – Hårvik L 32 4,42 5 2 1
1852 Tjeldsund Nordland HTL Hinnøysiden tverrpolitiske liste L 120 16,57 3 4 3
1856 Røst Nordland APRU Felleslista Ap, Rødt og uavhengige velgere F 170 56,48 1 2 6 Tor-Arne Andreassen (A) Frode Hansen
1856 Røst Nordland SENTRUM Sentrumslista (Kystpartiet, Venstre og partipolitisk uavhengige velgere) F 131 43,52 2 1 5
1857 Værøy Nordland FV Felleslista for Værøy L 207 61,24 1 3 8 Harald Adolfsen (H) Susann Berg Kristiansen
1859 Flakstad Nordland FDL Flakstad distriktsliste L 227 35,25 1 6 6 Stein Iversen (Sp)
1859 Flakstad Nordland FKBL Fredvang, Krystad og Skjelfjord bygdeliste L 91 14,13 3 4 3
1866 Hadsel Nordland HADSELFL Hadsel fellesliste L 472 12,18 3 8 3
1866 Hadsel Nordland MOS Melbu og omegn samarbeidsliste L 217 5,60 5 6 1
1867 Nordland BØHAP H/A F 954 63,73 1 5 12 Sture Pedersen (H) Sunniva Dahl (A)
1868 Øksnes Nordland ØTL Øksnes tverrpolitiske liste L 465 23,75 2 6 5 Jørn Martinussen
1871 Andøy Nordland AND Andøylista L 370 14,78 3 5 3
1874 Moskenes Nordland MKBYGD Bygdelista i Moskenes L 115 25,11 2 3 4 Lillian Rasmussen
1874 Moskenes Nordland MOSKFL Moskenes fellesliste L 215 46,94 1 4 8
1915 Bjarkøy Troms BJAFL Bjarkøy kommunes politiske fellesliste L 65 22,97 3 1 3 Svein Midtun (H)
1915 Bjarkøy Troms SFSBL Sandsøy og Fenes/Skjellesvik bygdeliste L 92 32,51 2 2 4 Jorunn Berg
1917 Ibestad Troms ANFL Andørja fellesliste L 302 36,25 1 5 7
1925 Sørreisa Troms SAMLIST Samlingslista L 513 31,92 1 7 5
1926 Dyrøy Troms FD Felleslista for Dyrøy L 110 16,69 3 3 3
1927 Tranøy Troms TFL Tranøy folkeliste L 175 20,66 2 7 3
1929 Berg Troms BFE Berg fellesliste L 101 18,50 3 2 3 Guttorm Nergård
1929 Berg Troms BSAM Berg samlingsliste L 205 37,55 1 3 5 Roar Jakobsen
1931 Lenvik Troms LENVIK Lenviklista L 580 11,53 4 6 4
1936 Karlsøy Troms FLRRR Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy L 149 13,04 3 5 2 Hanny Ditlefsen
1938 Lyngen Troms KRSL Kretsliste for området Russelv – Sør-Lenangsbotn L 79 5,14 6 3 1
1939 Storfjord Troms FJORD Fjordfolket L 98 9,74 4 2 2
1940 Kåfjord Troms KBYG Kåfjord bygdeliste L 63 5,56 6 2 1
1943 Kvænangen Troms KIU Kvænangen i utvikling L 17 2,60 6 1 0
2011 Kautokeino Finnmark GDL Kautokeino fastboendes liste L 215 14,02 3 6 3 Hans Isak Olsen
2011 Kautokeino Finnmark JL Kautokeino flyttesameliste L 396 25,81 2 7 5
2021 Karasjok Finnmark ARJA Árja L 104 7,32 6 4 1
2021 Karasjok Finnmark KARLIS Karasjoklista L 221 15,55 3 7 3
2021 Karasjok Finnmark KJS Karasjok flyttsamelags liste L 85 5,98 7 3 1
2022 Lebesby Finnmark BFLEB Borgerlig fellesliste L 208 37,82 2 1 6
2023 Gamvik Finnmark TLG Tverrpolitisk liste L 67 12,62 4 2 2
2025 Tana Finnmark FLOKT Felleslista (Oktasaslista) L 114 7,65 4 5 1 Hartvik Hansen
2025 Tana Finnmark SFP_NSR Sámeálbmot Bellodat/NSR Deatnu F 89 5,97 5 4 2
2027 Nesseby Finnmark TLNE Tverrpolitisk liste L 44 8,22 6 1 1
2028 Båtsfjord Finnmark BÅTL Båtsfjordlista L 52 5,06 3 2 1
2030 Sør-Varanger Finnmark MVL Mátte Várjjat Listu L 92 2,05 7 2 0
2030 Sør-Varanger Finnmark SVS Sør-Varanger Solidaritetslista L 74 1,65 9 1 0
Total 63 609 658 29 32

Resultater i fylkestingsvalgetRediger

Demokratene i NorgeRediger

Demokratene i Norge stilte liste ved fylkestingsvalget i samtlige fylker unntatt Sogn og Fjordane. I Vest-Agder fikk lista drøyt 2 prosent av stemmene, noe som gav partiet dets eneste fylkestingsrepresentant. I de øvrige fylkene blei resultatet mellom 0,1 og 0,5 prosent.

Fylkesnr Fylke Stemmetall Prosent Mandater Rang
1 Østfold 244 0,21 0 12
2 Akershus 465 0,18 0 11
4 Hedmark 186 0,22 0 11
5 Oppland 177 0,22 0 12
6 Buskerud 269 0,23 0 10
7 Vestfold 183 0,17 0 14
8 Telemark 233 0,30 0 12
9 Aust-Agder 145 0,30 0 11
10 Vest-Agder 1 556 2,06 1 8
11 Rogaland 241 0,13 0 13
12 Hordaland 796 0,36 0 12
15 Møre og Romsdal 184 0,17 0 14
16 Sør-Trøndelag 690 0,50 0 11
17 Nord-Trøndelag 100 0,17 0 12
18 Nordland 232 0,23 0 13
19 Troms 72 0,10 0 13
20 Finnmark 46 0,15 0 13
Total 5 819 1

Kristent SamlingspartiRediger

Kristent Samlingsparti stilte liste i fjorten fylker. Resultatet varierte fra 0,2 til 0,4 prosent med Rogaland som beste fylke. Partiet fikk ingen mandater.

Fylkesnr Fylke Stemmetall Prosent Mandater Rang
1 Østfold 331 0,28 0 11
2 Akershus 383 0,15 0 12
5 Oppland 210 0,26 0 11
6 Buskerud 216 0,19 0 11
7 Vestfold 399 0,38 0 12
8 Telemark 273 0,36 0 11
11 Rogaland 831 0,43 0 11
12 Hordaland 658 0,29 0 13
14 Sogn og Fjordane 183 0,36 0 11
15 Møre og Romsdal 439 0,40 0 12
16 Sør-Trøndelag 264 0,19 0 12
17 Nord-Trøndelag 156 0,27 0 10
19 Troms 137 0,20 0 11
20 Finnmark 114 0,37 0 12
Total 4 594 0

Norges Kommunistiske PartiRediger

NKP hadde sju fylkeslister. Alle gav 0,1–0,2 prosent av stemmene, noe som ikke kvalifiserte til representasjon.

Fylkesnr Fylke Stemmetall Prosent Mandater Rang
6 Buskerud 152 0,13 0 13
10 Vest-Agder 107 0,14 0 13
11 Rogaland 153 0,08 0 14
12 Hordaland 236 0,11 0 15
16 Sør-Trøndelag 170 0,12 0 14
18 Nordland 151 0,15 0 14
19 Troms 103 0,15 0 12
Total 1 072 0

Samefolkets partiRediger

Ved fylkestingsvalget stilte Samefolkets parti liste i Finnmark. Lista fikk 1 233 stemmer, det vil si 4,00 prosent av de avgitte stemmene. Dette gav ett mandat i fylkestinget. Partiet blei fylkets sjuende største.

Andre listerRediger

Det var fem andre grupperinger som stilte liste i hvert sitt fylke. Bare Sunnmørslista fikk nok oppslutning til at det gav mandat. Til gjengjeld fikk den tre representanter i Møre og Romsdal fylkesting.

Fylkesnr Fylke Liste Stemmetall Prosent Mandater Rang
7 Vestfold Vestfoldlisten mot bomringer 844 0,80 0 10
12 Hordaland Byluftlisten 1 436 0,64 0 10
14 Sogn og Fjordane Samfunnsdemokratane 799 1,59 0 9
15 Møre og Romsdal Sunnmørslista 5 718 5,20 3 7
18 Nordland Samfunnspartiet 289 0,28 0 12
Total 9 086 3

NoterRediger

  1. ^ Med «rein liste» menes ei liste som har ett partinavn som overskrift, i motsetning til ei «fellesliste», som er satt sammen av to eller flere partier (evt også med partiuavhengige som deltakere).
  2. ^ Det finnes også noen svært få eksempler på felleslister med bare ett parti pluss uavhengige.
  3. ^ Det vil si at vi også regner slikt som «borgerlig fellesliste» som lokal liste, ettersom vi ikke ut fra navnet kan identifisere hvilke borgerlige partier som deltar.