Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1995

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 1995 var et riksdekkende lokalvalg i Norge som fant sted 10. og 11. september 1995. Det ble holdt valg til 435 kommunestyrer og valg til 18 fylkesting.

Utdypende artikkel: Kommunestyrevalget 1995

Utdypende artikkel: Fylkestingsvalget 1995