Kommunal- og regionsrådvalget i Danmark 2009

Kommunal- og regionsrådvalget i Danmark 2009 ble avholdt tirsdag 17. november 2009, da ble det avgjort hvem som skulle lede Danmarks 98 kommuner og fem regioner i de følgende fire år.

4 283 392 personer hadde stemmerett ved valget. Av disse var det 2 819 127 som avga stemme. Valgdeltagelsen var således på 65,8 %.

Valgresultatet rediger

Parti Prosent Stemmer Antall seter
% + / – Totalt + / – Totalt + / –
Socialdemokraterne 30,6 – 3,7 853 221 –133 608 801 –99
Venstre 24,8 – 2,7 690 570 –102 491 699 –105
Socialistisk Folkeparti 14,5 + 7,1 402 866 +191 073 340 +178
Det Konservative Folkeparti 10,9 + 0,6 306 187 –10 591 262 +5
Dansk Folkeparti 8,1 + 2,2 226 410 +56 508 186 +61
Andre lister 4,4 – 2,3 123 645 –67 882 109 –51
Det Radikale Venstre 3,7 – 1,5 104 162 –44 720 50 –36
Enhedslisten 2,3 – 0,4 64 827 –13 289 14 –10
Slesvigsk Parti 0,2 5 249 +948 6 +2
Liberal Alliance 0,3 + 0,3 7 329 +7 329 1 +1
Sum 100,0 2 819 127 –60 880 2 468 –54

Stemmer fordelt på regioner rediger

Hovedstaden Sjælland Sør-Danmark Midt-Jylland Nord-Jylland Sum
Velgere 1 309 511 633 943 926 329 962 201 451 408 4 283 392
Avgitte stemmer 817 070 424 300 627 559 653 816 296 382 2 819 127
Ugyldige stemmer 9 924 5 244 8 274 7 871 3 348 34 661
Herav blanke stemmer 7 489 4 186 6 526 6 300 2 725 27 226
Andre ugyldige stemmer 2 435 1 058 1 748 1 571 623 7 435
Gyldige stemmer 807 146 419 056 619 285 645 945 293 034 2 784 466
Herav personlige stemmer 537 054 314 662 493 750 509 577 240 524 2 095 567

Kandidater fordelt på kjønn rediger

Hovedstaden Sjælland Sør-Danmark Midt-Jylland Nord-Jylland Sum
Stilte kandidater 2 630 1 519 2 054 1 853 993 9 049
Menn 1 702 1 042 1 477 1 291 727 6 239
Kvinner 928 477 577 562 266 2 810
Valgte kandidater 655 453 572 503 285 2 468
Menn 402 315 409 346 211 1 683
Kvinner 253 138 163 157 74 785

Statistikk i prosent rediger

Hovedstaden Sjælland Sør-Danmark Midt-Jylland Nord-Jylland Sum
Stemmeprosent 62,4 66,9 67,7 68,0 65,7 65,8
Ugyldighetsprosent 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1,2
Personlig stemmeprosent 66,5 75,1 79,7 78,9 82,1 75,3
Kvinneprosent, kandidater 35,3 31,4 28,1 30,3 26,8 31,1
Kvinneprosent, innvalgte 38,6 30,5 28,5 31,2 26,0 31,8

Kilder rediger