Åpne hovedmenyen

Kommerskollegium er Sveriges myndighet for utenrikshandel, EUs indre marked og handelspolitikk. Myndigheten ble opprettet i 1651 gjennom utskillelse fra Kammarkollegiet og behandlet da handel, industri og sjøfart. En spesiell myndighet som behandlet handelssaker ble etablert allerede i 1637, men sto vakant store deler av sin eksistens fra 1644 til 1651. Til «nyttiga fabrikers understöd» opprettet Riksdagen i 1739 «Riksens ständers manufactur contoir» og et særskilt «manufaktur-fond». Kontoret ble lagt ned i 1766 og oppgavene overført til Kommerskollegium.

Till Kommerskollegiums oppgaver hører utredninger, uttalelser og forslag angående spørsmål som håndteres innen EU, WTO, OECD, UNCTAD, ECE og lignende internasjonale organisasjoner. Kommerskollegium har ansvar for tilsynet av handelskammere.

Eksterne lenkerRediger