Kolv (sund)

smale passasjer til vanns
* Kolv kan ha flere betydninger

«Kolv» eller «kalv» betegner navn på smale passasjer i sjøen, gjerne med en brukbar havn på innsiden. Eksempler: Ytre Kalven og Indre Kalven på hver sin side av fjellknausen Klubben helt sørøst på øya Hidra i Flekkefjorden. Begge disse har trang adkomst og relativt romslig bukt på innsiden.