Kollektivisme

ideologi

Kollektivisme er en politisk ideologi som vektlegger den samlede gruppe av mennesker i et samfunn fremfor det enkelte individ. Kollektivistene hevder at det individualistiske samfunnet har formet mennesket til å bli egoistisk, og at dersom man i samfunnet får gjennomgående kollektivisme så vil menneske utvikles til et kulturelt og kollektivt vesen. Til motsetning menes det at individualisme gjør mennesket destruktivt mot seg selv og andre.

Det motsatte av kollektivisme er individualisme og liberalisme.

Referanser rediger