Kolle (dyr)

ku (bunndyr) uten gevir eller horn
En kollet bjelleku

Ei kolle er i utgangspunktet en ku uten horn, men brukes også om enkelte fargevarianter hos kveg. Ordet brukes også om hunnen hos hjort og elg, ei elgkolle, som ikke utvikler gevir slik som hannen. Uttrykket skriver seg fra adjektivet «kollet», som beskriver noe som er ubevokst eller nakent (jamfør kolle).