Kognitiv bias

Et kognitivt bias er et systematisk avvik fra hva som ville vært mest rasjonelle oppfatning, vurdering og beslutning. Kognitive bias er psykologiske tankefeil som oppstår fordi hjernen må forenkle når den sorterer og tolker informasjon. Kognitive bias skyldes ofte at en må handle spontant basert på intuisjon, for å lete etter mening og mønster hvor det ofte ikke finnes, eller for å velge hvordan handle i en overflod av informasjon. Kognitive bias fører til en tilbøyelighet til å tolke vekk informasjon som er i strid med ens eksisterende virkelighetsoppfattelse i stedet for å endre mening.

Psykologene Kahneman og Tversky har gitt banebrytende bidrag til våre kunnskaper om slike skjevheter. Innsikten i kognitive bias kan påvirke økonomiske beslutninger i tilsynelatende irrasjonell retning har gitt opphav til forskningsfeltet atferdsøkonomi.

LitteraturRediger

Kahneman, D. (2012). Thinking, Fast and Slow ISBN 978-0374275631 På norsk som «Tenke fort og langsomt» Pax forlag ISBN 978-82-530-3552-9

Eksterne lenkerRediger