Kodifisering er å samle rettsregler for eksempel sedvanerett innenfor et stort område og vedta dem som én lov.[1][2]

Kodifiseringen kan være konservativ eller reformativ. Den konservative kodifiseringen begrenser seg til å samle de spredte rettsreglene til en lov. Ved en reformativ kodifiseringen blir rettstilstanden betydelig endret når den nye loven skrives. Dersom kodifikasjonen resulterer i at hele eller vesentlige deler av de rettsregler som gjelder samles i ett system, kalles det gjerne en lovbok.[2]

En lovsamling er en trykt samling av de lover som gjelder, gjerne kronologisk innbundet. Lovsamlingen er ikke slik en lovbok vil være det, omformet til en, sammenhengende lov. Samlingen av lover kan skje elektronisk, som i Lovdata.[3]

Referanser

rediger
  1. ^ «Det Norske Akademis ordbok». naob.no. Besøkt 8. september 2022. 
  2. ^ a b Falkanger, Thor (9. mars 2022). «kodifikasjon». Store norske leksikon. Besøkt 8. september 2022. 
  3. ^ «Det Norske Akademis ordbok». naob.no. Besøkt 8. september 2022.