Knudsen (slekt fra Saltrød)

slekt

Knudsen er en norsk slekt som stammer fra gården Saltrød ved Arendal. Slektsmedlemmer har siden 1800-tallet vært kjent som skipsredere, godseiere og politikere. Slektens mest kjente medlem er statsminister Gunnar Knudsen. Slektsmedlemmer har bl.a. eid Borgestad gård og Frednes.

Skisse av Aslak Gundersen Mørfjærs bumerke i hans segl (Kilde: Kristen Weierholt)

HistorieRediger

Slekten eide i mange generasjoner gården Saltrød ved Arendal. Slektsnavnet ble tatt i bruk av Christen Knudsen (født 25. januar 1813 på Saltrød og død 7. april 1888 på Øvre Frednes). Han var skipsfører, gårdbruker og senere skipsreder og skipsbygger. Christen Knudsen kjøpte i 1854 den store eiendommen Frednes i Porsgrunn og flyttet dit i 1855 sammen med ektefelle og barn. Visstnok skal Christen Knudsens eldste kjente stamfar i mannslinjen, være lagrettemann og bonde Aslak Gundersen Mørfjær, som levde på siste halvdel av 1500-tallet i Moland.[1]

 
Saltrød gård

Den første av Christen Knudsens forfedre i mannslinjen som eide Saltrød, var Knud Knudsen (ca. 1662–1713), som i første ekteskap var gift med Ingrid Gunnarsdatter Saltrød (død 1697). Hennes far Gunnar Jensen og farfar Jens Gundersen, var medeier i Saltrød henholdsveis leilending på gården. Etter Knud Knudsen fulgte sønn etter far som eiere av Saltrød, med vekselvis navnene Christen Knudsen og Knud Christensen, opp til Christen Knudsen (død 1888).

I ekteskap med Guro Aadnesdatter (senere navn Gurine Aanonsen) (1808–1900) fra Lislevatn, Evje i Setesdal, fikk Christen Knudsen (død 1888) disse barna som overlevde ham

Jørgen og Gunnar har etterkommere med slektsnavn Knudsen og noen av disse har endret navnet til Resch-Knudsen eller Borgestad.

Andre kjente personer i slektenRediger

 
Stålbarken Skomvær som var eid av Jørgen Chr. Knudsens Rederi
 
Knudsen Borgestad-familiens gravlund, Borgestad kirke, med bl.a. Gunnar Knudsens grav

Fredneslinjen

 • Finn Christian Knudsen (1868–1955), Frednes, skipsreder, ordfører i Eidanger, stortingsrepresentant (H) og gift 1. med Marie D. Vauvert (død 1901) og 2. med Agnes Rasmussen
 • Christen Knudsen, Frednes, skipsreder, konsul, stortingsrepresentant 1925–1927 (H) og fylkesmann under 2. verdenskrig, samt gift med Lavinia (Vinnie) Laura født Franklin (1881–1963)
 • Harald Franklin Knudsen, sekretær for Vidkun Quisling
 • Hagbarth Resch-Knudsen (1877–1970), marinekaptein, direktør og gift 1. med Palmyre A. Ege og 2. med Christel Möhlau
 • Alfhild Knudsen (1883–1972), gift med godseier Inggard Sundt (1881–1940), Værne kloster
 • Gunda «Dunde» Resch Knudsen (1879–1977), var den første kvinne som fikk sertifikat i Oslo i 1917,[2] gift med mangeårig britisk diplomat i Oslo Christopher Lintrup Paus (1881–1963), bosatt i Skottland fra 1940 til 1966
 • Dagmar Resch Knudsen (1881–1974) gift med Robert Rafn (1878–1964), Moss, høyskoleingeniør og politiker (H)
 • Hanna Resch-Knudsen, gift med ingeniør Karl Konow von Krogh (1876–1917), Oslo
 • Solveig Resch Knudsen (1885–1965), gift med høyesterettsadvokat Johan J. L. Schaaning (1883–1928)
 • Sverre Resch-Knudsen (1889-1926), gift med Haldis Ruud
 • Finn Rafn (1915–2005), sivilingeniør, direktør Norsk Hydro, Porsgrunn, og gift med Marit Beer (1915–2014)
 • Vibeke Resch-Knudsen (1968-), advokat og fagbokforfatter, Oslo

Reimlinjen

 • Ingeborg Jeremiassen (1871-1940) gift med Andreas G. Wefring (1861-1942), administrerende direktør Porsgrunns Porselensfabrikk
 • Christian Jeremiassen Reim (1873–1958), Porsgrunn, verkseier og gift med Fredrikke («Dik») Engelhardt (1881–1963)
 • Gudrun Jeremiassen (1874-1919) gift med ingeniør og direktør Harald Boe (1871-1927)
 • Ellen Jeremiassen, Sarpsborg, utgiver av slektsbok Knudsen og gift med generaldirektør Hjalmar Wessel, AS Borregaard
 • Borghild Jeremiassen (1878–1965) gift med dr. med Reidar Christensen Gording (1873–1952)
 • Sigrid Jeremiassen gift med marinekaptein og direktør Cato Rachlew (1883–1968)
 • Hanna Benedicte («Dikken») Wessel (1900–1997) gift med direktør Didrik Fredrik Cappelen (1891–1979), Forshaga, Sverige
 • Dagny («Molla») Boe (1902-????) gift med oberstløytnant og forretningsmann Kristian Krefting (1891-1964), London
 • Sigrid Wessel (1903–19??) gift med Erling Pedersen (1894–19??), teknisk direktør i AS Borregaard, Sarpsborg
 • Dik Elisabeth Reim, arkitekt og gift med overlege August Schrumpf (1902–1980), Porsgrunn
 • Elisabeth Jeremiassen Gording (1907–2001), skuespiller, teaterskoleleder og gift med lege Odd Waage Havrevold (1900–1991)
 • Ellen Serine Reim (1910–1987) gift med Jacob Aall Møller (1906–1989), direktør for Porsgrund Porselænsfabrik
 • Jan Wessel Cappelen (1923–), direktør AS Borregaard, Østerrike. Fra 1973: J. W. Cappelen GmbH, nå JWC Group,Wien
 • Hans Wessel Cappelen (1925–), direktør i Svenska Arbetsgivareföreningen, Stockholm
 • Inger Elisabeth Møller (1935–), arkitekt, keramiker og gift med dansk arkitekt og professor Jørgen Selchau (1923–1997)
 • Erik Schrumpf, professor emeritus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 • Niels Christian Møller (1945–) er i ledelsen av en rekke aksjeselskaper, Oslo
 • Christian Reim (1945–), jazzmusiker, pianist, organist, komponist og orkesterleder, Oslo
 • Ellen Schrumpf, historiker, professor ved Høgskolen i Telemark og lokalpolitiker (SV)
 • Gro Wildhagen, advokat, Oslo

Borgestadlinjen

 • Louise Blehr («Lulli») Knudsen (1881–1969), Oslo, utgiver av slektsbok Knudsen og legatstifter. Ugift
 • Erik Cappelen Knudsen (1882–1954), ingeniør, skipsreder, eier av Borgestad gård og gift med Anne Margrethe («Mosse») født Prytz (1888–1960)
 • Christen («Kit») Knudsen (1884–1986), "Kollen", Borgestad, skipsreder i AS Borgestad og gift med Alfhild født Bjercke
 • Margit («Maggit») Knudsen (1889–1946), Gulset, Gjerpen, stortingsrepresentant (V), legatstifter og gift med dr. ing Didrik Cappelen Schiøtt
 • Rolf Knudsen (1893–1982), "Knausen", Borgestad, ingeniør, direktør i AS Borgestad Fabrikker, gift 1. med Ruth Eleanor Fearnley og 2. med Ingeborg Stang Lund
 • Gudrun Knudsen (1910–1997), Skien, motstands- og foreningskvinne, gift med sorenskriver Didrik («Dixe») Cappelen
 • Gunnar Knudsen Borgestad (1913–1989), eier av Borgestad gård, skipsreder i AS Borgestad og gift med Kathlyn Betty («Elizabeth») født Kerfoot
 • Sofie («Fia») Cappelen Knudsen (1915–1992), Oslo, gift med skipsreder Per Bjørn-Hansen
 • Hilda Tostrup Knudsen (1915–1995), Borgestad, gift med motstandsmann, major og direktør Arne Qvenild
 • Christen Knudsen (1917–2000), Borgestad, ingeniør, direktør i AS Borgestad Fabrikker og gift med Trine Alsgaard
 • Anne-Margrethe («Ninan») Knudsen (1919–1996), Canada, gift med ingeniør Peter John Edward Glynn
 • Knut A. Knudsen (1919–2001), Borgestad, skipsreder i AS Borgestad, vararepresentant til Stortinget (V) og gift med Ruth Guderud
 • Didrik Cappelen (1932–), oberst, Oslo
 • Anne-Margrethe Cappelen (1938–) lærer og gift med Gunnar Eigilsson Norby (1937–), arkitekt og lokalpolitiker (H), Skien
 • Tore Fred Qvenild (1945–), fiskeribiolog og faglitterær forfatter, Fylkesmannen i Hedmark, Hamar
 • Hans Cappelen (1945–), advokat og heraldiker, Oslo
 • Erik Robert Knudsen Borgestad (1946–), eier av Borgestad gård 1975–2003 og opprettet i 2003 Stiftelsen Borgestad Gård
 • Christen Knudsen (1955–), skipsreder, leder av Borgestad ASA og styreleder eller styremedlem i en rekke aksjeselskaper
 • Peter Winston Gunnar Glynn (1956–), professor ved Stanford University, USA
 • Rolf Jacob Cappelen (1963–), advokat og gift med Hanne Becker Cappelen, HR direktør i Technip, Bærum
 • Gudrun Elisabeth Norby (1965–), Oslo, dr. med., Oslo universitetssykehus
 • Gunnar Knudsen Borgestad (1970–), Borgestad gård, gift 2. med fotoarkivar Cecilie Authen, Telemark Museum
 • Petter Borgestad (1972–), bonde på Borgestad gård og leder av Stiftelsen Borgestad gård
 • Morten Borgestad (1978–), Oslo, kunstfotograf

LitteraturRediger

 • Ellen Wessel og Lulli Knudsen: Våre besteforeldre Guro og Christen Knudsen – deres barn og barnebarn, Oslo 1929. Opptrykk 1999.
 • Kristen Weierholt: Austre Moland – ei bygdebok, Tvedestrand 1959, side 345
 • Harald Berntsen:Trekk av Stokkens historie ca. 1600-1962, Moland kommune 1981, side 67, 70-71 og 185
 • Lambrecht Haugen: Cappelen-slekten 1627-2008, Rosendal 2008, om Borgestadlinjen, sidene 135-137 (bilder) og 149-151 (personer)
 • Anders Bjønnes m.fl. (redaktører): Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening, Oslo 2010, side 241
 • Hans Cappelen: «Fra tante Majas dagbok i Skien under krigen», medlemsbladet Ætt og Annet nr. 2-2013 Jubileumsutgave, Skien 2013, side 47-52 (bl.a. om slektsskap mellom Knudsen (Borgestadlinjen), Schiøtt og Cappelen, samt med bilder)

ReferanserRediger

 1. ^ Han er nevnt kort i Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 241, under 168 Allmuen i Holt, med navneformen «Aslach Myrefierdt» og som en av bonderepresentantene til kongehyllingen i 1591 på Akershus. Han er omtalt også i Kristen Weierholt: Austre Moland – ei bygdebok, Tvedestrand 1959, side 345 («lensmann Aslak Mørfjær» i 1591) og i Harald Berntsen:Trekk av Stokkens historie ca. 1600-1962, Moland kommune 1981, side 67 («Aslach Mørrefierdt»), 70-71 og 185
 2. ^ «Første kvinne med sertifikat i Oslo», Bergens Tidende, 24. februar 1976 s. 9