Knollekalk er en bergart som i all hovedsak består av tettstilte, lyse knoller eller linser av kalkstein i en mørkere grunnmasse av skifer. Hvis kalksteinsinneslutningene opptrer mer spredt, kalles bergarten for knolleskifer. Bergarten er meget vanlig i kambrosiluravleiringene i Oslofeltet, særlig fra ordovicium.

Knollekalken er dannet ved vekslende avleiring av kalk- og leirrikt slam på havbunnen. Knollene kan være rester av kalklag som er delvis fjernet ved oppløsning på havbunnen. En annen mulig forklaring på bergartens dannelse er at de er blitt til som konkresjoner inne i leirsedimentet.

Eksterne lenker Rediger