En knoll er et botanisk reservoar med opplagsnæring. Knoller er relativt runde i formen, men sjelden slette. Man skiller mellom stengelknoller og rotknoller.

Stengelknoller kan være dannet av overjordiske stengler og har grønne blader og blomster. Hos underjordisk stengelknoller (for eksempel poteten) er bladene fargeløse, skjellaktige dannelser som raskt forsvinner.

Rotknoller er bladløse rotdannelser, for eksempel hos georginer.

Det finnes også eksempler på knoller som dannes av både stengel og rot, for eksempel hos bete.