Klostergarden (Utstein)

Klostergarden har sitt utspring i Utstein Gard på Mosterøy i Rogaland, Norge. Garden ligger ved Utstein kloster, Norges eneste bevarte middelalderkloster.

Utstein gard
Nærbilde av husene med klosteret i bakgrunnen

Anders Schanche Rettedal og hans kone eier og driver Utstein gard. De overtok garden 1. januar 2012 som ellevte generasjon.

HistorieRediger

Navnet Utstein skriver seg opprinnelig fra et lite skjær vest for Klosterøy, hvor garden og klosteret ligger. Utstein opptrer i historiske kilder som kongsgård alt på 800-tallet. Selve klosteret ble oppført rundt år 1200.

Bygningene og området har opp igjennom tidene blitt brukt allsidig og har vært både høvdingesete, kongsgård for blant annet Harald Hårfagre, kloster og herregård. Klosteret var et maktsentrum og eide store gardparter over hele Rogaland.

Klosteret var i familiens eie og fungerte som våningshus for garden helt frem til 1933. Det er på denne historiske grunnen matproduksjonen fra Utstein Gard skjer i dag.

MatproduksjonRediger

Gården er på 1700 mål, av dette er 400 dyrket areal. Bruket er i aktiv drift med rundt 600 vinterfôrede sau og 1500 slaktegris, samt 30 ammekyr. Lammene og kyrne beiter i det særegne kulturlandskapet rundt klosteret. Landskapet er preget av mange hundre års beitebruk og at folk har dyrket jorden enda lenger. Åpne flater omkranset av karakteristiske steingjerder har gitt et typisk, historisk kystlandskap.

Fredet kulturmiljøRediger

Garden ble fredet i 1999 under kulturminneloven som Utstein kulturmiljø. Det fredede området dekker totalt et areal på om lag 2500 dekar og omfatter hele garden, Klostervågen og Fjøløysundet, samt en sone på inntil 220 meter fra land i sjøen utenfor. Formålet med fredingen var å sikre og ivareta det særpregede kulturmiljøet og beitemarkene på Utstein. Det sies i forskriften om fredringen at dette området har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg.

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger