Kloster Wedinghausen

Kloster Wedinghausen er et kloster tilhørende Premonstratenserordenen som befinner seg i Arnsberg. Klosteret ble grunnlagt i 1170 og ble nedlagt i 1803 som følge av sekulariseringen i hertugdømmet Westfalen.

Prostikirke, den tidligere klosterkirken Wedinghausen