Kleptoparasittisme (fra gresk kleptes tyv, kleptein å stjele) er en form for parasittisme. En kleptoparasitt betegner en art som helt eller delvis livnærer seg ved å stjele mat fra andre arter, slik for eksempel joene livnærer seg ved å stjele mat fra andre sjøfugler. Tyvjoen (Stercorarius parasiticus) har sågar fått et norsk navn som klart og tydelig forteller at den er en tyv.

Tyvjo som forfølger en krykkje for å få den til å gulpe opp maten.

Se også rediger