Åpne hovedmenyen

Klassifikasjonsselskap

(Omdirigert fra Klasseselskap)

Et klassifikasjonsselskap, ofte forkortet til klasseselskap, er i shipping alt fra ikke-statlig organisasjoner til grupper med profesjonelle, skipsinspektører eller kontoransatte som skal påse sikkerhet og beskyttelse for skip og offshoreinstallasjoner.

Klasseselskapene ble opprinnelig dannet av assurandørene med tanke på å utføre en teknisk vurdering av sjøfartøyene, og på bakgrunn av sine vurderinger dele dem inn i klasser etter kvalitet. Når det ble klargjort at skipet tilfredsstilte klasseselskapets regler, kunne det bli «tatt opp» i selskapet og videre få forsikring.

Klasseselskaper er i dag private, uavhengige kontrollorganer for fartøyer. De godkjenner fartøyenes konstruksjoner og holder øye med både bygging og drift. Klasseselskapene pålegges også flere inspeksjonsoppgaver fra flaggstatens myndigheter.

Norges største klassifikasjonsselskap er DNV GL Group.

KilderRediger