Kjempefamilien

plantefamilie

Kjempefamilien (Plantaginaceae) er en plantefamilie med omtrent 1900 arter og en vid utbredelse. Den omfatter mange av de norske plantene som tidligere tilhørte maskeblomstfamilien (Scrophularciaceae).

Kjempefamilien
Alpetorskemunn (Linaria alpina)
Nomenklatur
Plantaginaceae
Juss.
Populærnavn
kjempefamilien
Klassifikasjon
Rikeplanter
Gruppekarplanter
Gruppeblomsterplanter
Gruppeegentlige tofrøbladete planter
Gruppeasterider
Ordenleppeblomstordenen
Økologi
Antall arter: ca. 1900
Habitat: terrestrisk, ferskvann
Utbredelse: nesten hele verden
Inndelt i

se egen seksjon

De fleste artene er ett- eller flerårige urter, men det er også noen busker. Vasshår og hesterumpe er vannplanter. Blomstene er som regel tvekjønnede, zygomorfe, femtallige og med dobbelt blomsterdekke. Frukten er en kapsel med mange frø. Familien er utbredt i nesten hele verden, men er vanligst i tempererte strøk. Den mangler i Amazonas, det meste av Sahara og i indre deler av Australia.[1]

Mange av artene dyrkes som prydplanter, men ellers har familien liten økonomisk betydning. Revebjelle har vært brukt til å fremstille hjertemedisin.

Kjempefamilien omfattet tidligere bare tre slekter og omtrent 270 arter. Den ble ofte regnet som den eneste familien i en egen orden, Plantaginales, men regnes nå til leppeblomstordenen (Lamiales).

I moderne systematikk tilstreber man naturlige grupper, og fylogenetiske studier viste at den gamle maskeblomstfamilien (Scrophularciaceae) måtte splittes opp. Dette er nærmere beskrevet i artikkelen om maskeblomstfamiliens systematikk. Prioritetsreglene for nomenklaturen gjorde at mange av de norske plantene med maskeformede blomster havnet i Plantaginaceae. De tidligere kuleblom-, vasshår- og hesterumpefamiliene er også inkludert i Plantaginaceae. Artsdatabanken endret en periode navnet på Plantaginaceae til maskeblomstfamilien, men er nå gått tilbake til å bruke navnet kjempefamilien også om Plantaginaceae i moderne betydning.[2][3][4]

Delgrupper

rediger
 
Erinus alpinus
 
Wulfenia carinthiaca
 
Plantago cretica
 
Globularia salicina
 
Angelonia salicariifolia
 
Achetaria azurea
 
Sprikevasshår (Callitriche cophocarpa)
 
Nothochelone nemorosa

Kjempefamilien omfatter nå omtrent 1900 arter fordelt på 12 stammer og litt over 90 slekter. Inndelingen nedenfor følger APWEbsite, og norske navn er fra Artsdatabanken. Den største slekta er Veronica med om lag 450 arter. Veronica inkluderer nå også Hebe, Parahebe og Synthyris, som tidligere ofte ble regnet som egne slekter.[1][4]

Stamme Digitalideae

Toårige urter eller busker, utbredt fra Europa, Makaronesia og Nord-Afrika til Sentral-Asia.

Stamme Veroniceae

Ett- til flerårige urter, men også halvbusker, busker og små trær, utbredt i nesten hele verden.

Stamme Plantagineae

Ett- til flerårige urter, men også noen busker, kosmopolitisk utbredelse inkludert mange oseaniske øyer.

Stamme Globularieae

Urter eller dvergbusker, utbredt fra Europa, Makaronesia og Nord-Afrika til Pakistan.

Stamme Hemiphragmeae

Bare én art, en urt med utløpere, utbredt fra Himalaya til Kina, Taiwan, Filippinene og Sulawesi.

Stamme Angelonieae

Urter eller busker, utbredt i Sør- og Mellom-Amerika, New Zealand og Tasmania.

Stamme Gratioleae

Urter eller busker med vid utbredelse, men de fleste i Neotropis.

Stamme Antirrhineae

Ett- til flerårige urter, utbredt i nesten hele verden.

Stamme Callitricheae

Vannplanter med kosmopolitisk utbredelse.

Stamme Sibthorpieae

Urter med en spredt utbredelse i Amerika, Vest-Europa, Afrika og Asia.

Stamme Cheloneae

Urter eller busker, utbredt i Amerika, nordøstlige Asia og på Borneo.

Stamme Russelieae

Urter eller busker, utbredt i Amerika.

Referanser

rediger
  1. ^ a b «Plantaginaceae». APWEbsite. Besøkt 24. mai 2022. 
  2. ^ R.G. Olmstead m.fl. (2001). «Disintegration of the Scrophulariaceae». American Journal of Botany. 88 (2): 348–361. JSTOR 2657024. PMID 11222255. doi:10.2307/2657024. 
  3. ^ D.C. Albach, H.M. Meudt og B.Oxelman (2005). «Piecing together the "new" Plantaginaceae». American Journal of Botany. 92 (2): 297–315. PMID 21652407. doi:10.3732/ajb.92.2.297. 
  4. ^ a b «Kjempefamilien». Navnetre. Artsdatabanken. Besøkt 5. mai 2022. 
  5. ^ Frank S. Crosswhite og Shoichi Kawano (1970). «Pennellianthus (Scrophulariaceae) – a new genus of Japan and USSR». The American Midland Naturalist. 83 (2): 358–367. JSTOR 2423949. doi:10.2307/2423949. 

Eksterne lenker

rediger