En kjemiker er en person som er utdannet i og engasjert innen vitenskapen kjemi. Kjemikere kan jobbe ved universiteter, innen industrien – typisk kjemiske industrigrener som legemiddelindustrien, papirindustrien eller fremstilling av kjemikalier, eller ved private eller offentlige laboratorier. Arbeidet kan variere mellom forskning og utdanning ved universiteter og produktutvikling, et arbeid der de benytter sine kunskaper til å forbedre eller fremstille nye produkter. De kan også jobbe med prosessutvikling, for eksempel for å finne en billigere eller mer miljøvennlig metode å produsere et produkt på. En vanlig arbeidsoppgave for en kjemiker er analyse av ulike substanser.

En kjemiker som står ved et avtrekkskap.

Eksterne lenker rediger