Kjørkelvik

Kjørkelvik er en boligeiendom i gamle Søndeled kommune (nå Risør kommune). Den er kjent som et kunstnerhjem ettersom forfatteren Aksel Sandemose (1899–1965) bodde her i årene 19451962.

Familien Sandemose, som nettopp var fordoblet ved at Aksel og Eva hadde fått tvillinger, flyttet hit i oktober 1945. Han hadde vært på leting etter et fristed, vekk fra byens distraksjoner og tumulter. Hans sytten år her var, ved siden av oppveksten i Nykøbing Mors, hans lengste fastboende periode.

Kjørkelvik er skildret i flere tekster av Sandemose. Han skrev regelmessige «Sørlandsbrev» i ukebladet Aktuell og redigerte herfra enmanns-tidsskriftet Årstidene (1951–55). Rejsen til Kjørkelvik utkom på dansk i 1954, mens epistelsamlingen Brev fra Kjørkelvik utkom posthumt i 1974. Flere av Sandemoses samtidige kolleger og andre kulturarbeidere besøkte Kjørkelvik: Torolv Solheim, som kom til å bosette seg i Risør, og Inger Hagerup, hvis besøke det knytter seg anekdoter til.

Eiendommen eies i dag av Sandemoses etterkommere, og er ikke gjort tilgjengelig for publikum.

KilderRediger