Kjæmpestaden

Kjæmpestaden er et historisk festival og skuespill, med motiv fra fra Arendals historie. De første arrangementene har hatt kornopprøret i 1814 som motiv, men fra 2007 skal den historiske rammen utvides. Arrangementene har blitt avviklet i juni.

Kanalplassen i Arendal under Kjæmpestaden 2010

Arendals Borgerlige Militære er en viktig aktør under festivalen.

Begrepet Kjæmpestaden kommer fra et dikt med ironisk snert til Arendals borgerskap etter Arendalskrakket i 1886.

En Kjæmpeby før og nuRediger

I Kjæmpernes By var der deiligt at bo;
der leved` man saa herlig i Glæde og Ro;
thi af Rige der fantes en uhyggelig Masse
som altid viste sig at være pr. Kasse.
Og naar man er rig, vil man gjerne leve godt,
og Kjæmperne, de brukte sine Indtægter flot,
og slog den ei til, om den var aldrig saa stor,
saa skrev man paa Vexler sit fine Navn og Ord.
Og saadanne Navne, de klang jo som Guld,
hvoraf de bestandig havde lommen sin fuld.

Et Hus i Byen og et Slot paa Landet
man holdt i Kjæmpernes By blandt andet;
thi Børnernes Sundhed maa vel passes paa;
for paa Bal og i Selskab den jo opflides maa.
Og er det ikke hyggeligt, og stadseligt tillige,
naar Eqvipagen, som venter,
fra Kontoret hjemhenter
den mødige rige?