Kistere (georgisk: ქისტები – kistegi, russisk: Кистинцы – kistintsy) er et tsjetsjensk-talende folkeslag i den østlige delen av Georgia. De bor for det meste i Pankisidalen i provinsen Kakheti, og i 2002 omfattet de en befolkning på 7 110 personer. Kisterne er hovedsakelig sunni-muslimer.

Kistere
ქისტები
Antall
ca 7 000
Område
Provinsene Tusheti og Kakheti i Georgia
Språk
Tsjetsjensk
Religion
Sunni-islam
Relaterte etniske grupper
Tsjetsjenere, ingusjere og batsere

Historie Rediger

Kisterne har sitt opphav fra tsjetsjenske og ingusjiske stammer som fra 1830 til rundt 1870 innvandret til den da ubebodde Pankisidalen samt enkelte andre nærliggende områder i provinsene Kakheti og Tusheti. Bosetterne fra nord kom delvis som følge av økonomisk nød, delvis for å unnslippe blodhevn og delvis som religionsflyktninger fra en bølge av islamisering som skylte fra Dagestan mot Tsjetsjenia. Den første kistiske bosetningen var landsbyen Khorbalo. I 1873 var det 865 kistere i Pankisidalen, i 1901 var det 1 352, og i 1979 rundt 6 000.

Språk og kultur Rediger

Kisterne snakker fremdeles en tsjetsjensk dialekt, som også er utbredt i Tsjetsjenia, men språket brukes bare i tale, ettersom det ikke gis undervisning i tsjetsjensk på de lokale skolene.

Innvandrerne fikk navnet «kistere» på georgisk, og selv om de fremdeles er nært beslektet både kulturelt, språklig og etnisk til de andre nakh-talende folkeslagene som ingusjere og tsjetsjenere, så har deres skikker og tradisjoner også mange likhetstrekk med andre øst-georgiske fjellfolk.

Omtrent det samme området i Georgia er også hjemsted for batsere, et beslektet, men separat nakhisktalende folkeslag av nord-kaukasisk opprinnelse.

Religion Rediger

Da kisterne begynte sin innvandring til Georgia ble overgang til kristendommen satt som en betingelse for tillatelse til å bosette seg i området. Først i andre halvdel av det 20. århundre skiftet flertallet av kisterne over til islam igjen. Majoriteten av kistere er i dag sunni-muslimer, men det finnes fremdeles mindre områder med kristne kistere i Pankisi, Tusheti og Kakheti.

Eksterne lenker Rediger