Kirkevalget i Norge 2019

Kirkevalget i Norge 2019 er et kirkevalg til bispedømmeråd/kirkemøtet og menighetsråd i Den norske kirke som avholdes 8. og 9. september 2019.[1] Kirkerådet har fått inn søknader fra 2 uavhengige valglister, som begge har samlet inn over 300 underskrifter.[2][3] Dette var kravet, som gjør dem berettiget som nominerings grupper. Det er den liberale lista "Åpen Folkekirke"[4] og en ny konservativ liste. Den nye lista bærer navnet "Bønnelista".[5] I tillegg til disse vil også kirkens interne systemer oppnevne "Nominasjonslista", den tradisjonelle lista av kandidater nedsatt av bispedømmenes nominasjonskomiteer, sammensatt med kandidater med ulike syn.

Fristen for å levere inn listeforslag var 30. april 2019. Ved fristens utløp hadde Nominasjonslista og Åpen Folkekirke levert inn lister i alle 11 bispedømmer. Bønnelista hadde levert inn lister i 8 bispedømmer. I Møre bispedømme ble det sendt inn klager på prosessen på godkjenning av listene og klagen fra Bønnelista ble innvilget av Kirkerådet, som dermed fikk lever inn liste på overtid og endte opp med lister i 9 bispedømmer.[1] Arkivert 6. august 2019 hos Wayback Machine. Bønnelista stiller ikke liste i Sør Hålogaland og Oslo bispedømme.

Nytt i 2019Rediger

Nytt ved dette valget er at Kirkerådet stiller økonomiske midler til rådighet for alle nominerings grupper.[6]Nytt er også at det denne gangen kun er direkte valg. Ved foregående valg har noen bispedømmer latt sine menighetsråd stemme frem 3 av 7 kandidater til sine bispedømmeråd.

Ved kirkevalget i 2015 var likekjønnet vigsel en viktig teologisk sak der skillet mellom teologisk liberale og konservative kandidater ble klart. Ved valget i 2019 er dette skillet enda tydeligere, ved at Åpen folkekirke står for vigsel av homofile og lesbiske, mens Bønnelista er et tydelig konservativt alternativ. Tidligere har kandidater måtte redegjøre for sitt syn i disse sakene på Nominasjonslisten. Dette året har de kun fått et generelt spørsmål, om hvorfor de stiller til valg. [2] Arkivert 6. august 2019 hos Wayback Machine. Kandidatene på Nominasjonslisten er derfor ikke bundet til et klart standpunkt, men kan stemme som de vil fra sak til sak i Kirkemøtet.

Kandidatene på alle 3 lister blir presentert med CV og bilde på Den norske kirke sin offisielle nettside [3], mens utfyllende presentasjon av kandidatene blir presentert på de enkelte listenes egne hjemmesider. [4] Arkivert 6. august 2019 hos Wayback Machine.[5] Arkivert 6. august 2019 hos Wayback Machine.[6]

ValgordningRediger

Menighetsråd velges ved preferansevalg eller listevalg der det finnes flere lister, mens bispedømmeråd velges utelukkende ved bruk av listevalg.

Nomineringsgruppene skaffet innen 30. april 2019 minimum 7 kandidater til å fylle listene i de enkelte bispedømmene. Maksimum 18 kandidater pr. liste.[7] Et nytt krav var også at minst 20% av kandidatene på en lista skal være under 30 år. [8]

Åpen folkekirke og Bønnelista er organisasjoner som ligner kirkepolitiske partier, mens Nominasjonsliskomiteens liste, som består av kandidater nominert av ungdomsrådene og lokalmenighetene i hvert bispedømme, har ikke et partiprogram eller medlemmer. Demokrati kan baseres på partier, eller på at tillitsvalgte er direkte ansvarlig overfor velgerne, og valgordningen, som forutsetter partier, vil sannsynligvis bli gjenstand for debatt etter valget.


ResultatRediger

Valgresultater etter bispedømmeRediger

Bispedømme Åpen Folkekirke Bønnelista Nominasjonskomiteen
Agder og Telemark 49,0 (4) 16,8 (1) 34,3 (2)
Bjørgvin 44,8 (3) 15,7 (1) 39,4 (3)
Borg 52,3 (4) 14,0 (1) 33,8 (2)
Hamar 56,5 (4) 8,1 (1) 35,4 (2)
Møre 46,9 (3) 13,4 (1) 39,8 (3)
Nidaros 46,5 (3) 13,3 (1) 40,1 (3)
Nord-Hålogaland 51,6 (4) 16,6 (1) 31,9 (2)
Oslo 62,5 (4) ingen lister 37,5 (3)
Sør-Hålogaland 45,2 (3) ingen lister 54,8 (4)
Stavanger 39,8 (3) 20,8 (1) 39,4 (3)
Tunsberg 55,3 (4) 9,9 (1) 34,9 (2)
Totalt 50,6 (39) 11,9 (9) 37,5 (29)
Merknader: Kilde: [9][10]

ReferanserRediger