Kildeverdi

Kildeverdi eller kjeldeverdi er en vurdering av en kildes kvalitet.

Verbal overført informasjon regnes som å ha en lavere kildeverdi enn for eksempel offentlige dokumenter. Det er også graderinger relatert til typen dokument. Innen slektsforskning brukes offentlige dokumenter som folketellinger og kirkebøker mye. En kirkebok regnes som et helt sikkert media og har derfor som regel den høyeste kildeverdien. En folketelling har en god kildeverdi, men ikke så god som kirkebøker da innsamlingen av informasjon til en folketelling ikke var så nøyaktig som når prest eller klokker skrev i sine bøker om dåp, vigsler, dødsfall, etc.