Kildeskatt (Withholding tax) er å holde tilbake skatt. Uttrykket brukes når myndighetene krever at skatt blir betalt av et beløp før det blir utbetalt eller brukt. I Norge gjøres dette for eksempel ofte i forbindelse med lønnsutbetalinger.

I internasjonal sammenheng betyr det at myndighetene i en stat holder tilbake skatt som er opptjent av personer som ikke bor i denne staten. Skatten betales så videre til den staten der personen har bosted, eller den fordeles mellom begge statene. Vil typisk kunne omfatte renteinntekter, utbytte, lisensinntekter og royalties.[1].

Referanser Rediger

  1. ^ Skjult - Et hefte om skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold Publisert: 2012

Litteratur Rediger