Keyboardist er et begrep som brukes om en person som spiller et musikkinstrument med tangenter, mer kjent som keyboard. Før 1960-tallet spilte keyboardister stort sett piano eller orgel og ble kalt pianister og organister. Etter hvert som det ble flere tangentinstrumenter, trengte man et fellesbegrep på disse instrumentene. I dag bruker vi ordet keyboard vanligvis om synthesizere og andre elektriske tangentinstrumenter. Alle som spiller på slike instrumenter er keyboardister, eller keyboardmusikere.