Kexholms län er et historisk svensk len som omfattet de delene av Karelen som lå vest og nordvest for innsjøen Ladoga.

Lenet ble svensk gjennom freden i Stolbovo (1617). Den sørlige delen av Kexholms län mistet Sverige til Russland gjennom freden i Nystad (1721), men denne ble senere gjenforent med Kymmenegårds län.