En keipe eller keip er et årefeste, noe å legge en ro-åre i for å bruke keipen som mothold når man ror. Det finnes flere slags keiper; felles for nesten alle er at de er laget av en sjølvokst krok, en del av et tre der det står ut en grein, slik at det blir en naturlig og sterk bøy. Nøyere beskrivelse av keipe stå under årefeste.