Kategori:Fiktive steder

Fiktive steder er steder som ikke finnes i den virkelige verden, eller som ikke er bevist at har eksistert. Slike steder er ofte å finne i fantasifortellinger, bøker, filmer og tegneserier.