Kaskade (sjonglering)

Kaskade er det enkleste mønsteret for sjonglering med et ulikt antall objekter. Den enkleste kaskaden er 3-ballskaskaden, og er som oftest det første mønsteret sjonglører lærer.

3-ballskaskade
5-ballskaskade

For å sjonglere en 3-ballskaskade, starter man med to baller i den ene handa og én i den andre. En av ballene i den første handa kastes i en bue over til den andre handa. Før man tar den imot, kaster man ballen man har i handa man skal ta imot med, i en tilsvarende bue til den første handa. Mønsteret fortsetter på denne måten, ved å vekselvis kaste en ball fra den ene og den andre handa.