Karmin

kjemisk forbindelse

Karmin eller karminrødt, er et kraftig rødt fargestoff, som framstilles fra cochenillelus.[1] Karmin er egentlig et giftstoff som lusen produserer som beskyttelse overfor predatorer (rovdyr).

Karmin
 
Fargekoder
Hex triplett#960018
RGB
(r, g, b)
(150, 0, 24)
CMYK
(c, m, y, k)%
(24, 100, 97, 15)
HSV
(h, s, v)
(350°, 100%, 59%)
%: Prosent farvemetning [0–100  prosent]

BrukRediger

Karmin er en rød farge og brukes til farging av kosmetikk, godterier, leskedrikker, og lignende. Det brukes også til farging av tekstiler.

Karminrødt er også en vanlig farge i en kunstners palett.[2]

Karmin ble tatt i bruk i Norge på slutten av 1700-tallet, da man begynte å importere det fra blant annet Mexico.[3]

På slutten av 1900-tallet lyktes det å syntetisk fremstille et fargestoff som var svært likt karmin, og bruken av «ekte karmin» gikk sterkt tilbake. I nyere tid har bruken igjen økt.

Karmin brukes som tilsetningsstoff mange matvarer. Karmin gir rødfargen kalt campari i mat og drikke, og har E-nummer: E120. Bruken har vært omstridt i flere land fordi den kan i svært sjeldne tilfeller forårsake alvorlige allergiske reaksjoner, og i verste fall anafylaktisk sjokk. Karmin har også vært sitert i astmapatologi.

I kosmetikk er karmin brukt blant annet i leppestift.

Særlig i farger for kunstnere blir fargestoffet brukt, siden kvalitet er viktig og at det har gode egenskaper. Til annen maling brukes helst kunstig fremstilt karminfarge.

 
Kaktus med reder for Cochenillelus

CochenilleRediger

hovedartikkel: Cochenillelus

Karmin framstilles fra cochenillelus, (Dactylopius cocchus), en art som lever på kaktuser. Slekten Dactylopius har mange svært nærstående arter som er vanskelige å skille fra hverandre. Mange av artene kan brukes til å fremstille fargestoffet karmin. De hører til i gruppen skjoldlus.

Det er oppdrett av lusene flere steder. Opprinnelig finnes de i Sør-Amerika, men er innført til Kanariøyene, Spania, Algerie og Australia. Det er de voksne hunnene som brukes i produksjon av karmin, og de samles inn. Etter at de er drept, tørkes de og er klar for salg. For å fremstille fargen knuses lusene til et pulver. For å fremstille fargen må pulveret kokes og tilsettes ulike ingredienser.

ReferanserRediger

  1. ^ Karminsyre. (2017, 4. juli). I Store norske leksikon. Hentet 21. desember 2017.
  2. ^ R. Broby-johansen: Kunstordbok Tiden 1965
  3. ^ Norgeshistorie.no, Ragnhild Hutchison, «Fargeeksplosjonen på 1700-tallet». Hentet 21. des. 2017.