Åpne hovedmenyen

Karl Gerhards Hederspris er en pris som hvert år deles ut av Karl Gerhards Hedersfond som ble stiftet av Svenska TeaterförbundetKarl Gerhards 70-årsdag 1961 gjennom en innsamling. Fondets midler ble siden økt, i henhold til testamentet, med inntekter fra Karl Gerhards litterære etterlatenskaper. I henhold til Karl Gerhards ønske kan prisen også tilfalle danske, norske og finske artister.

Liste over prisvinnereRediger