Kardinalstatssekretær

Kardinalstatssekretær er tittelen for lederen av Vatikanets statssekretariat, som er det viktigste dikasterium i Den romerske kurie. Kardinalstatssekretæren er hovedsakelig ansvarlig for Den hellige stols politiske og diplomatiske aktiviteter.

Kardinal Pietro Parolin har innehatt embedet fra 15. oktober 2013.

Under en sedisvakans fungerer den tidligere statssekretæren som medlem av en kommisjon, sammen med kammerherren og den tidligere presidenten for det pavelige rådet for Vatikanstaten, og sammen har disse ansvaret for å ivareta nødvendig ledelse av Vatikanstaten inntil en ny pave er valgt. På den annen side fungerer kardinalkollegiets dekanus som ranghøyeste person i Den katolske kirke, og ivaretar representasjon overfor omverdenen.

Liste over kardinalstatssekretærer rediger