Karastredet


Karastredet (russisk: Пролив Карские Ворота – Proliv Karskie Vorota) er et 56 km vidt og 33 km langt strede mellom sørenden av Novaja Semlja og den nordliste odden av Vajgatsj. Minste dybde er 52 meter. Som oftest er Karastredet islagt, men isfritt om sommeren fram til oktober måned.

Kart som viser Karastredet (kalt Kara Strait)

Stredet forbinder Karahavet og Barentshavet i det nordlige Russland, og utgjør dermed en del av grensen mellom Europa og Asia. Karastredet er en viktig del av Nordøstpassasjen.