Karantenenemnda

Norsk statlig nemnd

Karantenenemnda (tidligere Karanteneutvalget[1]) er en norsk statlig nemnd som med hjemmel i § 4 i karanteneloven[2] treffer vedtak om karantene og saksforbud ved politikeres overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet.

Sekretariatet er lagt til Kommunal- og distriktsdepartementet (som ved nemndas opprettelse het Kommunal- og moderniseringsdepartementet).[3]

MedlemmerRediger

Nemnda består av en leder, en nestleder og tre øvrige medlemmer. Minst to av medlemmene skal ha vært statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver, og minst to av medlemmene, herunder nemndas leder eller nestleder, skal ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap.[4][1]

Tidligere medlemmerRediger

ReferanserRediger

 1. ^ a b «Karantenenemnda». Regjeringen.no (norsk). Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 15. april 2016. Besøkt 30. mai 2022. «Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.» 
 2. ^ «Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte (karanteneloven) - Kapittel 2. Politikeres overgang til stilling mv. utenfor statsforvaltningen - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 30. mai 2022. 
 3. ^ «Karanteneutvalgets årsmelding 2015» (PDF). regjeringen.no. 2016. 
 4. ^ «Forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte - Kapittel 3. Karantenenemnda. Sammensetning, funksjonstid og saksbehandlingsregler - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 30. mai 2022. 
 5. ^ a b c d e «Pressemelding: Ny leder og nytt medlem i Karanteneutvalget». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 17. april 2015. Besøkt 30. mai 2022. «Kongen i statsråd har i dag oppnevnt Hill-Marta Solberg og Øystein Børmer til Karanteneutvalget. | Hill-Marta Solberg er oppnevnt som ny leder. Hun er fylkesmann i Nordland, og har tidligere vært statsråd i Sosial- og helsedepartementet i perioden 1994-1997. Hun har vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1993-2009, og har vært medlem av både finanskomiteen og utenrikskomiteen. Hun har vært medlem i Nordisk råd. Hun vil overta ledervervet etter Endre Skjørestad, advokat og partner i advokatfirmaet Haver & Co. Han har vært leder av Karanteneutvalget fra det ble opprettet i 2005. | Øystein Børmer, direktør for Direktoratet for økonomistyring, er oppnevnt som nytt medlem i utvalget. Han har vært statssekretær i Finansdepartementet fra 2001-2005 og finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe fra 1997-2001. Han overtar etter Elsbeth Tronstad, konserndirektør i SN Power. Hun har også vært med i Karanteneutvalget fra det ble opprettet i 2005. | De øvrige medlemmene i Karanteneutvalget er professor Hege Skjeie, lagmann i Gulating lagmannsrett Hanne Sophie Greve og advokat Christian Hambro.» 
 6. ^ a b «Nytt medlem i Karantenenemnda». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2. mai 2019. Besøkt 30. mai 2022. «Tine Sundtoft er oppnevnt som nytt medlem i Karantenenemnda i fire år fra 1. mai 2019. Hun var klima- og miljøvernminister i perioden 2013-2015. Tine Sundtoft er påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020. Frem til da er hun leder av arbeidet med sammenslåingen av tidligere Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. | Pensjonist og tidligere fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg er gjenoppnevnt som leder av Karantenenemnda for fire år fra 1. mai 2019. De andre medlemmene i nemnda er lagmann i Gulating lagmannsrett Hanne Sophie Greve (nestleder), advokat og partner i Gram, Hambro og Garman, Christian Hambro og advokat og partnar i HLT Advokatfirma Steinulf Tungesvik.» 
 7. ^ a b «Ny nestleder og nytt medlem i Karantenenemnda». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og distriktsdepartementet. 5. april 2022. Besøkt 30. mai 2022. «Gunnar Hæreid er oppnevnt som ny nestleder i Karantenenemnda, og Ragna Aarli som nytt medlem. Oppnevningen skjer med virkning fra 1. mai 2022 i forbindelse med at nåværende nestleder lagmann Hanne Sophie Greve og advokat Christian Hambro trer ut av nemnda.» 
 8. ^ a b «Nytt medlem i Karantenenemnda». Regjeringa.no (norsk nynorsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 2. november 2018. Besøkt 19. november 2018. «Advokat Steinulf Tungesvik er utnemnd til nytt medlem i Karantenenemnda. | Steinulf Tungesvik, advokat og partnar i HLT Advokatfirma AS, Bergen, er utnemnd som nytt medlem i nemnda. Frå 2009 til 2013 var han vararepresentant på Stortinget for Senterpartiet frå Hordaland. Han var statssekretær i Samferdselsdepartementet i 2005 -2008 og i 2012, politisk rådgjevar i Sosial- og helsedepartementet frå 1997 til 1999 og statssekretær i same departement frå 1999 til 2000. | Leiar av karantenenemnda er fylkesmann i Nordland Hill-Marta Solberg. Dei andre medlemmane i nemnda er lagmann i Gulating lagmannsrett Hanne Sophie Greve, advokat og partnar i Gram, Hambro og Garman, Christian Hambro og tolldirektør Øystein Børmer.» 
 9. ^ «SRU: Styrer, råd og utvalg – Karantenenemnda». data.regjeringen.no. Arkivert fra originalen 4. november 2021. Besøkt 4. november 2021. 
 10. ^ a b c «Offisielt frå statsrådet 7. oktober 2005». 001001-010274 (norsk). Statsministerens kontor. 7. oktober 2005. Besøkt 30. mai 2022. «Følgende medlemmer oppnevnes til et uavhengig utvalg (Karanteneutvalget) som skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger mv. utenfor statsforvaltningen: | Advokat Endre Skjørestad, Sandnes, leder | Advokat Ingeborg Moen Borgerud, Asker | Sorenskriver Bjørn Solbakken, Haugesund | Kommunikasjonsdirektør Elsbeth Sande Tronstad, Bærum» 
 11. ^ a b c «Pressemelding: Nye medlemmer i Karanteneutvalget». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 14. mai 2014. Besøkt 30. mai 2022. «Hanne Sophie Greve og Christian Hambro ble i dag oppnevnt som nye medlemmer i Karanteneutvalget. Hege Skjeie fortsetter som medlem av utvalget. (---) I tillegg er professor i statsvitenskap, Hege Skjeie reoppnevnt. | Utvalget ledes av advokat Endre Skjørestad som er partner i advokatfirmaet Haver & Co. Han vil, i tillegg til Elsbeth Tronstad, fortsette i Karanteneutvalget ett år til. Tronstad er konserndirektør i SN Power med ansvar for strategi, CSR og kommunikasjon.» 

Eksterne lenkerRediger