Kapittel (kristendom)

Kapittel (Latin capitulum) betegner visse ekklesiologiske organisasjoner innen de katolske, anglikanske og nordiske lutherske kirker.

Betegnelsen sies å være avledet fra kapitlene i regelboken: Det er vanlig i henhold til reglene til Benedikt av Nursia at munkene samles daglig for å diskutere spørsmål knyttet til driften av klosteret, følge messen eller en forelesning, eller få instruksjoner fra abbeden. Siden møtet begynner med lesning fra et kapittel i regelboken, har møtet selv fått navnet «kapittel», og stedet hvor det holdes «kapittelrom».

Begrepet ble så utvidet til å gjelde andre møter. Begrepet generalkapittel angir generalforsamlingen til en munkeorden, som vanligvis omfatter representanter fra alle klostrene innen ordenen.

Se også

rediger