Innenfor elektronikken er en kapasitetsdiode eller en variabel kapasitansdiode en type diode som har en variabel kapasitans som er en funksjon av spenningen over terminalene.

Skjemasymbol for en kapasitetsdiode

Kapasitetsdioder brukes vanligvis som en spenningsstyrt kondensator, fremfor en likeretter. De brukes i blant annet spenningsstyrte oscillatorer.