Kaospilotstudiet

(Omdirigert fra Kaospilot)

Kaospilotstudiet er et kurs som tilbys av forskjellige private skoler i Skandinavia og Nederland. Kurset fokuserer på organisasjon og ledelse, særlig innovasjon og interkulturell forståelse. Personer som har gjennomgått kurset bruker betegnelsen «kaospilot». Dette er imidlertid ikke noen offisiell eller beskyttet tittel.

Kaospilotenes verdier
Kaospilotstudenter

Utdannelsen har sitt utspring i den danske Kaospilotskolen i Århus, som ble startet i 1991.[1] Utdannelsen baserer seg i stor grad på prosjekt- og prosessarbeid med samfunns- og næringsliv, gjennom prinsippet om «learning by doing».

UtdannelsenRediger

I Norge startet Kaospilotene en bachelorutdanning høsten 2005. Undervisningsspråket er norsk og interskandinavisk, en blanding av de skandinaviske språkene. I Århus er det en internasjonal linje med engelsk som undervisningsspråk. Høsten 2006 startet det Kaospilotutdanning også i Sverige, ved Malmö Högskola, og i september 2007 startet Kaospilotutdanning i Rotterdam i Nederland.

Studiet har en akkumulativ logikk; for hvert år legger studentene til dypere og mer kompleks kunnskap på de samme fagfeltene. De fire kjernefagene er:

 • Entreprenørskap, innovasjon, og forretningsutvikling
 • Prosessdesign og prosessledelse
 • Prosjektdesign, prosjektutvikling, og prosjektledelse
 • Ledelse og organisasjonsforståelse

KompetansemodellRediger

Studiet bygger på en kompetansemodell som går utover det rent faglige eller akademiske. Pedagogikken er bygget opp for å styrke følgende kompetanser hos studentene:

 • Fagkompetanse; den til enhver tid oppdaterte faglige kunnskap og akademisk teori som anses nødvendig for å forstå og mestre gitte situasjoner, prosesser og prosjekter.
 • Relasjonskompetanse; evnen til å omgås andre mennesker og se seg selv i forhold til disse. Dette handler blant annet om samarbeidsformer, tillit, felles mål, konfliktløsning, kommunikasjon, og personlig gjennomslagskraft.
 • Forandringskompetanse; den til enhver tid nødvendige evne og vilje til å tenke nytt og til å lære. Dette handler blant annet om evne til å håndtere forskjellige perspektiver, vitenskapssyn, kompleksitet og turbulens, og ut fra denne forståelsen justere meningsdannelse og handling.
 • Meningskompetanse; evnen til å reflektere, tolke, forstå systemiske sammenhenger – det være seg samfunnsmessige, sosiale, økonomiske, kulturelle, eller mellommenneskelige forhold og kontekst.
 • Handlingskompetanse; evnen til å omsette kunnskap, teori, verdier, visjoner, drømmer, innsikt, erfaringer og forståelse til praktisk og målrettet handling knyttet til nyskapning og forandring. Herunder også evnen til å utøve lederskap, ta initiativ, motivere seg selv og andre, sette mål, og beslutte.

VerdierRediger

Kaospilotene opererer med seks verdier som danner grunnlaget for prinsippene bak studiet:

 • Playful: Kreativt, motiverende og lekent
 • Real world: Læring skjer gjennom virkelige prosjekter
 • Balance: Harmoni mellom kropp og sjel, form og innhold og ressurser
 • Compassion: Empati og sosialt ansvar
 • Risk-taking: Vilje og mot til å ta risiko
 • Streetwise: Oppdatert og sansende

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger