Kangxiordboken (kinesisk: 康煕字典, pinyin: Kāngxī Zìdiǎn) er etter Shuowen jiezi det nest viktigste tegnleksikon for kinesisk skrift. Det inneholder 47 000 tegn (de fleste av dem ikke lenger i bruk), og ble utviklet under Qing-dynastiet mot slutten av regjeringstiden til Kangxi-keiseren 康煕 i tidsrommet 1710 til 1716. Hovedansvarlig for arbeidet var den lærde Zhang Yushu 張玉書.

Kangxi-ordboken
Kangxi-sekvensen (Kangxi-radikalene i serie)
Moderne nyutgivelse av Kangxi-ordboken, 2005

Zhang Yushu videreutviklet Xu Shens 540 radikaler ved å redusere dem til 214, og ikke lenger sorterte dem etter filosofiske prinsipper men etter antall strøk. Dette systemet med 214 radikaler kalles Kangxi-radikalene(康熙部首)og har for det meste holdt seg og er i bruk i de fleste kinesiske skrifttegnsleksika.

Ordbokens navn er egentlig ikke noen dedikasjon eller noen henvisning til oppdragsgiver; det ble valgt fordi Kangxi var epokenavnet for keiserens regjeringsperiode.

Kangxi-sekvensen

rediger

Kangxi-sekvensen består av alle de 214 klassiske radikalene i den rekkefølge de er oppført i i Kangxi-ordboken. Kangxi-sekvensen benyttes i mange ordbøker og i mange softwareprogrammer som indekserer kinesiske tegn, og Kangxi-sekvensen er det paradigmet som kommer nærmest å være et kinesisk alfabet (selv om ordet 'alfabet' kan være litt misvisende her). Unicode indekserer kinesiske tegn efter Kangxi-sekvensen innen hver CJK-blokk. Vær oppmerksom på at i Unicode-standarden har glyffene i Kangxi-sekvensen egne kodeplasseringer som radikaler, som er forskjellig fra kodeplasseringene de ofte (enskjønt ikke alltid) identisk like glyffene har som kinesiske tegn.

⼀⼁⼂⼃⼄⼅⼆⼇⼈⼉⼊⼋⼌⼍⼎⼏⼐⼑⼒⼓⼔⼕⼖⼗⼘⼙⼚⼛⼜⼝⼞⼟⼠⼡⼢⼣⼤⼥⼦⼧⼨⼩⼪⼫⼬⼭⼮⼯⼰⼱⼲⼳⼴⼵⼶⼷⼸⼹⼺⼻⼼⼽⼾⼿⽀⽁⽂⽃⽄⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿⾀⾁⾂⾃⾄⾅⾆⾇⾈⾉⾊⾋⾌⾍⾎⾏⾐⾑⾒⾓⾔⾕⾖⾗⾘⾙⾚⾛⾜⾝⾞⾟⾠⾡⾢⾣⾤⾥⾦⾧⾨⾩⾪⾫⾬⾭⾮⾯⾰⾱⾲⾳⾴⾵⾶⾷⾸⾹⾺⾻⾼⾽⾾⾿⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕

Kangxi-radikalene

rediger
Nummer Radikal Allografer Sammentrukne former Norsk[1] Engelsk[2]
1 tallet en one
2 lodd uten krok line
3 prikk dot
4 乀 乁 venstrehelling slash
5 乚 乛 𠃊 𠃋 𠃍 𠃑 krok second
6 𠄌 lodd med venstrekrok hook
7 tallet to two
8 pipetak lid
9 亻 𠆢 mann man
10 barnsben legs
11 gå inn enter
12 tallet åtte eight
13 bunnboks down box
14 rennetak cover
15 to frostdråper ice
16 𠘨 lite bord table
17 toppboks open box
18 kniv knife
19 styrke power
20 omslag wrap
21 𠤎 skje spoon
22 høyreboks right open box
23 gjemmeboks hiding enclosure
24 tallet ti ten
25 spådom divination
26 segl seal
27 takheng cliff
28 bumerke private
29 om igjen again
30 munn mouth
31 lukket boks enclosure
32 jord earth
33 ridder scholar
34 vinterkrone go
35 sommerbunn go slowly
36 aftensol evening
37 stor big
38 kvinne woman
39 barn child
40 piperenne roof
41 tomme inch
42 ⺌⺍ liten small
43 haltepink lame
44 lik corpse
45 enkeltgress sprout
46 fjell mountain
47 elv river
48 arbeidsbjelke work
49 seg selv oneself
50 tørkle turban
51 trestamme dry
52 halv tråd short thread
53 pipeheng dotted cliff
54 strekkefot long stride
55 tallet tyve two hands
56 kasteøks shoot
57 bue bow
58 ⺕ ⺈ snute snout
59 tre værhår bristle
60 mann med hatt step
61 忄 㣺 hjerte heart
62 hellebard halberd
63 戶 戸 户 husdør door
64 ⼿ hånd hand
65 hel gren branch
66 halv gren rap
67 skrift script
68 risøse dipper
69 øks axe
70 firkantflagg square
71 intet not
72 smal sol sun
73 bred sol say
74 måne moon
75 tre tree
76 gjesp lack
77 stopp stop
78 død death
79 klubbe weapon
80 forbudsmor do not
81 sammenlikning compare
82 hår fur
83 klan clan
84 gasskrone steam
85 ⺢ 氵 vann water
86 ild fire
87 ⺤ 爫 klo claw
88 far father
89 dobbeltkryss double x
90 første stykke half tree trunk
91 andre stykke slice
92 støttann fang
93 牜 ⺧ okse cow
94 hund dog
95 mystikk profound
96 王 𤣩 jade jade
97 melon melon
98 keramikk tile
99 søt sweet
100 liv life
101 bruke use
102 dyrket mark field
103 𤴓 𤴔 tøyrull bolt of cloth
104 sykdom sickness
105 lavvo dotted tent
106 hvit white
107 hud skin
108 tallerken dish
109 øye eye
110 spyd spear
111 pil arrow
112 stein stone
113 ⺬ 礻 religion spirit
114 fotspor track
115 kornaks grain
116 hule cave
117 stå stand
118 𥫗 bambus bamboo
119 ris rice
120 糹 纟 tråd silk
121 krukke jar
122 罔 䍏 𦉫 罒 罓 𦉪 𦉰 nett net
123 ⺶⺷ sau sheep
124 fjær feather
125 alderdom old
126 skjegg and
127 plog plow
128 ⽿ øre ear
129 𦘒 肀 ⺻ pensel brush
130 kjøtt meat
131 minister minister
132 sin egen self
133 frem til arrive
134 𦥑 morter mortar
135 tunge tongue
136 danseføtter oppose
137 båt boat
138 rotside stopping
139 ansiktsfarge color
140 ⻀ 䒑 艹 dobbeltgress grass
141 tiger tiger
142 krypsekt insect
143 blod blood
144 gå-mann walk enclosure
145 衤 𧘇 klær clothes
146 西 dekken west
147 se see
148 horn horn
149 訁 讠 språk speech
150 dal valley
151 bønne bean
152 svin pig
153 grevling badger
154 skjell shell
155 rød red
156 løpe run
157 𧾷 fot foot
158 kropp body
159 vogn cart
160 uflaks bitter
161 stjernebillede morning
162 ⻌ ⻍ ⻎ gate walk
163 ⻏(høyre) høyreby city
164 brygg wine
165 plukke distinguish
166 landsby village
167 釒 钅 metall gold
168 lang long
169 saloondør gate
170 阝(venstre) venstrevoll mound
171 slave slave
172 korthalet fugl short tailed bird
173 regn rain
174 blågrønn blue
175 ikke wrong
176 overflate face
177 ugarvet lær leather
178 garvet lær tanned leather
179 vårløk leek
180 lyd sound
181 bokside leaf
182 vind wind
183 fly (v) fly
184 𩙿 飠 饣 spise eat
185 hode head
186 duft fragrant
187 hest horse
188 knokkel bone
189 høy tall
190 hodehår hair
191 stridsdør fight
192 ⾿ marinade sacrificial wine
193 gryte cauldron
194 ånd ghost
195 fisk fish
196 langhalet fugl bird
197 salt salt
198 hjort deer
199 hvete wheat
200 hamp hemp
201 黃 黄 gul yellow
202 hirse millet
203 svart black
204 broderi embroidery
205 frosk frog
206 tripode tripod
207 tromme drum
208 rotte rat
209 nese nose
210 samstemt even
211 jeksel tooth
212 drage dragon
213 skilpadde turtle
214 panfløyte flute

Referanser

rediger
  1. ^ «Kangxi-radikalene 康熙部首» (PDF). Ingar Holst Publishing Co. Besøkt 10. juni 2020. 
  2. ^ «Kangxi Radicals» (PDF). The UNICODE Consortium. Besøkt 22. november 2011. 

Litteratur

rediger
  • Ingar Holst & Yang Mingxia: De vanligste kinesiske tegn - bind 1. Shanghai: Ingar Holst Publishing Co., 2022. (Under utarbeidelse) (PDF-versjon).
  • Ssu-yü Teng og Knight Biggerstaff, Knight: An Annotated Bibliography of Selected Chinese Reference Works, 1971, 3rd ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press. ISBN 0-674-03851-7

Eksterne lenker

rediger