Kalkering

Kalkering (også kalt tracing) er fellesnavn på metoder til å overføre (kopiere) tegninger av forskjellig slag fra et papirark til et annet, eventuelt til et lerret.

Det kan brukes kalkérpapir, blåpapir (som også kan være hvitt dersom overføringen skal til farget bakgrunn) eller det opprinnelige arket kan snues, og omrisset trekkes opp speilvendt, dersom det er gjennomskinnelig. Alternativt brukes en blyant eller grafittstift til å sverte baksiden.

Når en deretter gjentar de ønskede strekene med papiret lagt rett vei oppå neste, og litt trykk på blyanten, blir det ønskede motivet overført til neste fase.

Metodene brukes av enkelte kunstnere, gjerne når arbeidet med en skisse har gitt for mange feile streker, da som ledd i utarbeidelsen av et ferdig arbeid, men også for å overføre motiver fra skisser og til et lerret som skal påføres et maleri.

For arkitekter var kalkering en av metodene for å mangfoldiggjøre tegninger. EDB har endret mye av deres arbeidsmetodikk i så måte.