Kalenderdøgn

Kalenderdøgn er et 24 timer langt tidsintervall med start kl. 00.00 og slutt 24.00. Dette inndeles normalt i følgende intervaller:

Natt (00.00 - 06.00)

Morgen (06.00 - 09.00)

Formiddag (09.00 - 12.00)

Ettermiddag (12.00 - 18.00)

Kveld (18.00 - 24.00)


Middag er kl. 12.00.

Midnatt er kl. 00.00.