Kadem Valemik Volapüka

Kadem Valemik Volapüka var Det Internasjonale Volapük-akademiet, som var valgt på Volapük-bevegelsens 2. verdenskongress i München i august 1887.

Under ledelse av Auguste Kerckhoffs kom akademiet i 1890 i et skarpt motsetningsforhold til Volapüks skaper og Cifal (store leder) Johann Martin Schleyer. Dette førte til en ødeleggende splittelse og Volapük-bevegelsens sammenbrudd.

Etter dette dannet Schleyer-tilhengerne et nytt Kadem Valemik Volapüka I 1890, men det fikk liten praktisk betydning. Formelt står fortsettelsen av dette akademiet som medansvarlig for Arie de Jongs Volapük-reform fra 1920-tallet.

Det opprinnelige Kadem Valemik Volapüka fortsatte som en sammenslutning av volapükister som støtta reformer i språket, fra 1892 under ledelse av Waldemar Rosenberger.

I 1898 skifta akademiet navn til Akademi Internasional de Lingu Universal. Gjennom å vedta skrittvise reformer av Volapük forvandlet akademiet det til et fullstendig ulikt språk, Idiom Neutral som blei offentliggjort i 1902.

Noen kritikere mente Idiom Neutral var det beste forslaget til internajonalt hjelpespråk til da. Men Idiom Neutral fikk ingen særlig oppslutning.

Akademiet, som hadde begynt som et valgt organ for en stor internasjonal bevegelse, var nå ei sjølbestalta gruppe av Rosenberger og hans tilhengere. Tross at flere var kjent og respektert i bevegelsen for internasjonale språk, hadde de liten sosial innflytelse. At akademiet og Rosenberger sjøl fortsatte å forandre og reformere Idiom Neutral i åra etterpå splittet også opp tilhengerne.

Esperanto som fikk sitt første store internasjonale gjennombrudd rundt 1900, og flere mindre forslag til hjelpespråk (nærmere 1910 særlig Ido) tok også vinden ut av seilene på Idiom Neutral.

I 1908 (noen kilder sier 1910) skifta akademiet navn igjen, nå til Academia pro Interlingua. Til president blei valgt Giuseppe Peano, skaperen av Latino Sine Flexione, seinere omdøpt til Interlingua, og akademiet slutta seg til dette språket.

Det Internasjonale Volapük-akademiet, som hadde begynt som språkrøkter for et strengt skjematisk, konstruert språk, endte altså mindre enn 25 år etter som propagandist for et ekstremt naturalistisk, nylatinsk språk.

Akademiet forsvant under første verdenskrig.

Se ogsåRediger