KNM «Reinøysund»

KNM «Reinøysund» var et landgangsfartøy (LGF) og støttefartøy i den norske marine. Hun ble bygget i 1973 og senere ombygget til Tjeldsund-klassen sammen med sine to søsterskip KNM «Maursund» og KNM «Sørøysund» i 1996 av Tromsø skipsverft. Dermed ble hun omdøpt til KNM «Tjeldsund». Fartøyet fortsatte å tjenestegjøre i marinen sammen med sine to nye søsterskip i en LGF-skvadron, til 2003 da alle tre endte sin karriere som marinefartøy i sjøforsvaret og videresolgt til sivil fart. Fartøyet ble aldri ombygget til KNM Tjeldsund, det var KNM Borgsund som ble ombygget til KNM Tjeldsund. KNM Reinøysund ble lagt i opplag og senere utfaset.

Autoritetsdata