K-type-asteroide er heller sjelden asteroider med et moderat rødlig spektrum ved kortere bølgelengder enn 0,75 μm og med en blålig trend ved lengre bølgelengder. De har en lav albedo. Spektrene deres ligner på det til CV- og CO-meteorittene.

Disse asteroidene blir beskrevet som trekkløse S-typer i Tholen-klassifiseringen. K-typen ble lagt frem av J.F. Bell og hans kolleger i 1988 for legemer som har et spesielt grunt absorpsjonstrekk ved 1 μm og som mangler 2 μm-absorpsjonen. Disse ble funnet under studien av Eos-familien.

Eksempler K-typer er 181 Eucharis, 221 Eos, 402 Chloë og 417 Suevia.