Københavns borgerrepresentasjon

Københavns borgerrepresentasjon (dansk:Københavns Borgerrepræsentation) er Københavns øverste politiske myndighet. Borgerrepresentasjonen har sete i København rådhus.

København rådhus.

Borgerrepresentasjonen legger rammene for utvalgenes oppgaver. Den består av et økonomiutvalg og seks utvalg som har ansvar for hvert sitt fagområde. Borgerrepresentasjonen har 55 medlemmer og ledes av overborgmesteren.

Kilder rediger