Københavns Tekniske Skole

Københavns Tekniske Skole ble grunnlagt i 1843 og er Danmarks største tekniske skole. Det er innskrevet omkring 17 000 elever, kursister og studenter på Københavns Tekniske Skole, som har 750 medarbeidere og omsetter for 599 millioner i året (2006).

Københavns Tekniske Skole, medieproduksjon, etterutdannelse, Julius Thomsens Gade 5, Frederiksberg

HistorieRediger

Skolen ble grunnlagt av snekkermester Lasenius Kramp i 1843 som «Det tekniske Institut» og tilbød utdannelser innenfor samtlige håndverk. Instituttet ble drevet av Det tekniske Selskab som ble finansiert av statlige bidrag, fond, Haandværkerforeningen i København samt enkelte håndverkslaug. De første lokaler var i Læderstræde 26 i det indre København, og i de første årene hadde skolen hele 400 elever. I 1868 ble «Ny Haandværkerskole» grunnlagt, og allerede i 1876 ble skolen lagt sammen med Det tekniske Institut.

Den nye institusjonen ble kalt «Det tekniske Selskabs Skole» og kunne den 1. oktober 1881 flytte inn i en for 475 000 kroner oppført ny statelig bygning i Ahlefeldtsgade, tegnet av Ludvig Fenger. Skolen ble støttet av staten (i 1924-25 med 281 000 kroner), av Københavns Kommune (med 141 400 kroner), av Frederiksberg Kommune (med 2 000 kr.) samt bidrag fra fagorganisasjoner, legater, personlige bidrag, så den samlede årsinntek i 1925 var rundt 650 000 kr.

Elevantallet var i 1924-25 totalt 4104 som ble undervist, fire større og to mindre filialer. Siden 1910 var skolens forstander kaptein Paulli. I byer og landdistrikter utenfor København fantes til sammenligning i 1924 i alt 253 skoler med 24 970 elever. Undervisningen foregikk enten på dagtid, kveldstid eller kombinert, og var både av almendannende og faglig innhold. Driften av disse skolene kostet over 3 millioner kroner, hvorav staten ydet 1 220 846 kroner, mens mestre og elever i skolepenger betalte 507 191 kroner. Den tekniske undervisning ble ledet av professor Alfred Lütken.

I løpet av de neste 100 år ble flere skoler en del av instituttet, men enkelte ble også skilt ut, blant annet teknikumingeniøruddannelsene, som i 1963 ble overflyttet til Københavns Teknikum, liksom Skolen for Brugskunst ble opprettet i 1973. Skolens navn ble endret til Københavns Tekniske Skole i 1978, hvor Det tekniske Selskab ble nedlagt. I 2004 fusjonerte Københavns Tekniske Skole med AMU-Center København. Skolens gymnas heter Københavns Tekniske Gymnasium, mens de videregående utdannelser tilbys under navnet Københavns Erhvervsakademi.

Københavns Tekniske Skole er i dag plassert på ni adresser i Storkøbenhavn, og tilbyr over 40 erhvervsfaglige utdannelser samt en rekke korte og én mellemlang videregående utdannelse (bygningskonstruktør), skolen tilbyr også etterutdannelse innenfor 26 bransjeområder.

Eksterne lenkerRediger