Justitiekanslern (Finland)

Justitiekansler (finsk: oikeuskansleri) er den høyeste overvåker av lovene i Finland. Embedet tilsvarer Sivilombudsmannen i Norge og Justitieombudsmannen i Sverige. Justitiekansleren overvåker at myndigheter, tjenestemenn og domstoler følger lovene og oppfyller sine forpliktelser, deriblant beslutninger fra statsrådet og Finlands president. Justitiekanslern har også som oppgave å overvåke at myndighetene overholder menneskerettighetene. Videre skal justitiekansleren overvåke advokatenes virksomhet.