Joleklokkor yver jordi

Joleklokkor yver jordi er ei salme av Anders Hovden. Han skrev salma i 1923 og salma kom med i Nynorsk Salmebok i 1925. Den hadde da samme melodi som Overmåte full av nåde. I Norsk Salmebok har salma fått en melodi av Rikard Nordraak og den melodien er videreført i Norsk Salmebok 2013. Her er teksten igjen på fire vers. Teksten finnes også i boka Song for deg og meg som Odd Nordstoga har redigert.

Opprinnelig tekstRediger

Joleklokkor over jordi,
ring no høgt frå tårn og tind,
ring no ut dei sæle ordi:
Fred frå Gud i alle sinn!
Ring for heile folkehopen,
ring og kim i nord og sud,
til me skodar himlen open,
til me fær ein smil av Gud!
 
Fader, send din fred til alle
deim som sit i sorg og sut.
Ljose himmelklokkor kalle
deim or lidingsnatta ut!
Vis: På jordi alle stader
bur ei ætt av same blod,
kjøpt til born av same Fader,
brør med same hug og mod.
 
Send oss, Gud, din kjærleiks Ande,
gjer det millom kristne greidt,
knyt i nåde broderbandet,
samanbind oss rett til eitt!
Våre stridar må du jamna,
småleg kiv og ovmods ferd,
alle kristne brøder samna
til ein samlyndt Herrens hær!
 
Klokkor vidt um verdi kime
mildt til alle hjarto ned:
I vår Frelsars fødselstime,
arme jord, hav jolefred!
Ring for heile folkehopen,
ring og kim i nord og sud,
til me skodar himlen open,
til me fær ein smil av Gud!
 

I andre verset var det en direkte allusjon til 1. verdenskrig. Den kom ikke med i salmebøkene:

Sår ligg verdi etter krigen,
hatet brenn som eld og eim:
Fader, reis no himmelstigen
upp til deg frå kvar ein heim!

Tekst i Norsk SalmebokRediger

Her er teksten omarbeidet og har bare tre vers.

Joleklokker over jorda,
ring no høgt frå tårn og tind,
ring no ut dei sæle orda:
Fred frå Gud i alle sinn!
Klokker vidt om verda kime
mildt til alle hjarto ned.
I vår Frelsars fødselstime,
arme jord, ha jolefred!
 
Fader, send din fred til alle
dei som sit i sorg og sut,
ljose himmelklokker kalle
dei frå lidingsnatta ut!
Vis: På jorda alle stader
bur ei ætt av same blod,
kjøpt til born av same Fader,
sysken, eitt i hug og mod.
 
Send oss, Gud, din kjærleiks Ande,
gjer det mellom kristne greitt,
knyt i nåde syskenbandet,
samanbind oss rett til eitt!
Våre stridar må du jamna,
småleg kiv og ovunds ferd,
alle kristne sysken samna
til ein samlynd Herrens hær!

InnspillingerRediger

Sangen er å finne på flere innspillinger:

Eksterne lenkerRediger