Jojada (kongetiden)

Jojada var yppersteprest i Israel på den tiden Joram, Ahasja og Joasj var konger i Judariket. (2. Kongebok kap. 10 og 11; 2. Krønikebok kap. 23 og 24)

Jojada var gift med Josjeba, som også kalles Josjabat. Hun var datter av kong Joram, men ikke nødvendigvis av hans kone Atalja. Etter at Jorams sønn Akasja var død, tilrev enkedronningen Atalja seg makten i landet i seks år og forsøkte å drepe alle i kongeætten. Men Jojada og Josjeba skjulte Joasj, den yngste sønnen til Akasja. Til sist sørget Jojada seg for at Joasj ble utropt til konge og Atalja ble drept.

Det sies så at Joasj var en god konge hele den tiden Jojada levde, fordi øverstepresten øvde en god innflytelse på ham. Til sist døde Jojada i en alder av 130 år. Man viste ham den spesielle ære å begrave ham sammen med kongene. Men da han var død, begynte kong Joasj å oppføre seg galt. Jojadas sønn Sakarja irettesatte åpenlyst kongens handlemåte. Det førte til at Sakarja ble steinet foran tempelet. Kong Joasj ble til sist myrdet etter å ha blitt såret i et slag.