Johan Altenborg Paus

Johan Altenborg Paus (født 3. desember 1834 i Elverum, død 16. april 1894 i Christiania) var en norsk artillerioffiser, som i sitt dødsår ble utnevnt til krigskommissærMolde. Før dette var han bl.a. sjef for Befalsskolen for Hærens Artilleri fra 1868 til 1871[1] og inspektør for Hovedbanen og Kongsvingerbanen til 1874.

Johan Altenborg Paus
Født3. des. 1834Rediger på Wikidata
Død16. apr. 1894Rediger på Wikidata (59 år)
Far Henrik Johan PausRediger på Wikidata
Søsken Tollef Lintrup Paus, Christopher PausRediger på Wikidata
Barn Christopher Tostrup PausRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Han tilhørte «Skiensgrenen» av slekten Paus og var sønn av prokurator, fogd og proprietær Henrik Johan Paus og Sophie Lintrup. Han ble født på gården Taarneborg (Tårnborg) i Elverum, og vokste opp på Østerhaug, som faren kjøpte samme år. Han var barnebarn av Ole Paus og Johanne Plesner på farssiden, og av amtsfysikus Christian Lintrup og Johanne Margrethe Hoelfeldt på morssiden. Han var gift i første ekteskap med sin tremenning Agnes Holfeldt Tostrup (1839–1863), datter av trelasthandler Christopher Henrik Holfeldt Tostrup og Camilla Schaft. Svigerfaren (som også var morens fetter) etablerte firmaet Tostrup & Mathiesen og kjøpte herregården Kjellestad i Stathelle. Johan og Agnes var foreldre til pavelig kammerherre og godseier Christopher Tostrup Paus (f. 1862), som ble utnevnt til greve av pave Pius XI. Christopher vokste i stor grad opp hos besteforeldrene Tostrup etter Agnes' død i 1863.

I andre ekteskap var Johan Altenborg Paus gift med Cathinka Charlotte Christensen (1845–1925), datter av grosserer i Christiania Arne Christensen; to av Cathinkas brødre, lagmann Hans Christian Christensen og grosserer Arne Emil Christensen, var gift med døtre av Haaken C. Mathiesen, Tostrupfamiliens partner i Tostrup & Mathiesen; Johan Altenborg Paus var dermed først svigersønn til den ene eierfamilien i dette firmaet, deretter svoger til den andre eierfamilien. I andre ekteskap var han far til Agnes Paus (f. 1866), Arne Christensen Paus (f. 1867), Sofie Paus (f. 1869), Alette Marie Paus (f. 1871), Cathinka Johanne Paus (f. 1874), Valborg Paus (f. 1878), Christian Lintrup Paus (f. 1882), Olaf Paus (f. 1884), Aagot Paus (f. 1885) og major, bankmann og intendant i Oslo Militære Samfund Alf Paus (f. 1888). Aagot Paus, kalt Agga, var en kjent tennisspiller og var gift med Nobelinstituttets mangeårige overbibliotekar, cand.philol. og legasjonssekretær Olaf Selmer-Anderssen.

Johan Altenborg Paus var fetter av Henrik Ibsen,[2] som i likhet med faren hadde fornavnene Henrik Johan. Ifølge Johan Kielland Bergwitz skal han ha delt hybel med Henrik Ibsen mens de gikk på Heltbergs studentfabrikk i Christiania i 1850, mens Oskar Mosfjeld og Halvdan Koht opplyser at han fisket sammen med Henrik i Børsesjø; Jørgen Haave har stilt spørsmål ved om han faktisk delte hybel med Henrik.[3] Johan Altenborg Paus var oppkalt etter farens pleiefar Johan Altenburg (Marichen Altenburgs far). Hans far Henrik Johan Paus vokste delvis opp i Altenburggården hos onkelen og tanten. Han var bror av distriktslege Ole Paus, grosserer i Manchester Christopher Paus og kaptein og jernbaneingeniør Tollef Lintrup Paus; to av hans søstre, Sofie Henriette Paus og Nina Paus, var gift med skipsreder Hans HoellSøndre Brekke. Søsteren Louise var gift med ordfører i Trondheim Christian Hulbert Hielm, mens søsteren Minda var gift med Karl Houen.

Det finnes et maleri av Johan Altenborg Paus av Nils Gude (1886).[4] Johan Altenborg Paus var medlem av frimurerlogen St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard, og var dens sekretær i to omganger. Han var medlem av flere regjeringsoppnevnte komiteer som utredet militære spørsmål. Han var sensor ved Krigsskolen i faget «artilleri med konstruktion».[5] Han var styremedlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund fra 1885 til 1893.[6]

Militære graderRediger

UtmerkelserRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Gamst, Thorbein, Befalsskolen for Feltartilleriet: 1931-1996, Artilleriregimentet og Artilleriets offisersforening, 1998, s. 199
  2. ^ Høgvoll, Arvid; Bærland, Ruth (1996). Henrik Ibsen: herregårder, kammerherrer, godseiere og proprietærer : brokker av en slektshistorie. S. 83
  3. ^ Familien Ibsen. Telemark museum. 2017. s. 308. ISBN 9788283050455. 
  4. ^ Norsk kunstnerleksikon s. 821
  5. ^ Norsk militært tidsskrift. Oslo: Oslo militære samfund. 1890. s. 14. 
  6. ^ Norsk Jæger- og Fisker-Forenings Tidsskrift. Kristiania: Foreningen. 1894. s. 131. 

LitteraturRediger

  • Nekrolog, Norges Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift 1895 s. 131
  • S. H. Finne-Grønn. Familien Tostrup fra Lister. Christiania, 1897