Jernbaneentusiast

Jernbaneentuisast (eller togentusiast) er en person med spesiell interesse for jernbane og tog. Entusiastene driver blant annet med «togtitting» (engelsk: trainspotting) som går ut på å se på tog, og ofte skrive ned litranummeretlokomotiver og motorvognsett. Et mål i seg selv kan være å «samle» alle litranumrene som finnes på et tognett. I Norge er ikke trainspotting og nummersamling praktisert i stor grad, men mange foretrekker å ta bilde av tog som passerer.[trenger referanse]

Togtitting kan være til hjelp for jernbaneselskap. For eksempel kan branner i godstog lett oppdages av en årvåken person ved sporet, mens togpersonalet kan bruke for lang tid på å oppdage situasjonen. Likevel blir togtittere mange steder sett på som en trussel mot jernbanen. I USA konfronteres trainspottere stadig med myndighetene fordi de oppfattes som en terrortrussel[trenger referanse]. Lokomotivførere er generelt engstelige for personer ved linja, i frykt for at de kan hoppe foran toget. I noen land oppfordres derfor trainspottere til å bære vernetøy, mens holdningen i Norge er stikk motsatt. Kun personell med sikkerhetskurs bør bære vernetøy nær spor.

KilderRediger